Ministarstvo hrvatskih branitelja objavljuje Javni poziv s ciljem unapređenja učinkovitosti proizvodnih procesa, jačanja proizvodnih kapaciteta i postizanja boljih poslovnih rezultata zadruga i drugih malih poduzetnika, obrtnika i poljoprivrednika.

Za potporu po ovom pozivu može kandidirati:

  • zadruga hrvatskih branitelja koja je bila korisnica mjere Ministarstva namijenjene poticanju osnivanja zadruga odnosno potpore radu te potpore projektima zadruga hrvatskih branitelja u sklopu programa namijenjenih stručnom osposobljavanju i zapošljavanju koji su se provodili u prethodnom razdoblju, kao i zadruga koja nije koristila ovu mjeru potpore u 2018. godini.
  • mali poduzetnici, obrtnici i poljoprivrednici koji su bili korisnici Mjere samozapošljavanja iz programa namijenjenih stručnom osposobljavanju i zapošljavanju koji su se provodili u prethodnom razdoblju te koji nisu koristili ovu mjeru potpore u 2018. godini.

Podnositelji prijave po ovom pozivu mogu ostvariti novčanu potporu u iznosu do najviše 100.000,00 kuna, uključujući i navedeni iznos.

Prihvatljivim troškovima za podnositelje prijave za korištenje potpore namijenjene proširenju
postojeće djelatnosti, kojima se sredstva dodjeljuju temeljem Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18.
prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis
potpore, smatraju se stvarni troškovi potrebni za proširenje postojeće djelatnosti odnosno razvoj novog
projekta poput:
1. troškovi nabavke ili nadogradnje strojeva, postrojenja, opreme i alata
2. troškovi istraživanja i razvoja novog proizvoda te uvođenje inovacija u proizvodnju
3. troškovi uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete
4. dizajn i redizajn logotipa, vizualnog identiteta i/ili razvoj branda,
5. troškovi marketinških aktivnosti
6. troškovi uređenja poslovnog, proizvodnog ili skladišnog prostora vezano uz proširenje djelatnosti
ili razvoj novog projekta u iznosu do 10.000,00 kuna,
7. troškovi opremanja poslovnog, proizvodnog ili skladišnog prostora vezano uz proširenje
djelatnosti ili razvoj novog projekta u iznosu do 20.000,00 kuna,
8. troškovi najma ili zakupa poslovnog, proizvodnog i skladišnog prostora vezano uz proširenje
djelatnosti ili razvoj novog projekta,
9. troškovi nabavke računalnih programa i sustava, programske opreme i licenci vezano uz
proširenje djelatnosti ili razvoj novog projekta,
10. troškovi nastupa na sajmovima i manifestacijama radi komercijalizacije proizvoda/usluga
u iznosu do 20.000,00 kuna,
11. troškovi edukacije i stjecanja novih znanja ako su vezani za proširenje djelatnosti ili razvoj novog
projekta,
12. troškovi izrade projektne dokumentacije u iznosu do 20.000,00 kuna,
13. troškovi upravljanja i zaštite intelektualnog vlasništva,
14. ostali troškovi isključivo sukladno djelatnosti iz poslovnog plana.

Prihvatljivim troškovima za podnositelje prijave za korištenje potpore namijenjene proširenju
postojeće djelatnosti, kojima se sredstva dodjeljuju temeljem Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18.
prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis
potpore u poljoprivrednom sektoru te Uredbe Komisije (EU) br. 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni
Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de
minimis potpore u poljoprivrednom sektoru, smatraju se stvarni troškovi potrebni za proširenje postojeće
djelatnosti odnosno razvoj novog projekta poput:
1. troškova podizanja novih i restrukturiranja postojećih višegodišnjih nasada
2. troškovi nabavke poljoprivredne mehanizacije
3. troškovi nabavke poljoprivredne opreme
4. troškovi nabavke pčelarske opreme i pribora
5. troškovi najma/zakupa zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje, a vezano uz proširenje
postojeće djelatnosti ili razvoj novog projekta,
6. troškovi nabavke domaćih životinja do 50.000,00 kuna,
7. troškovi uređenja objekata za poljoprivrednu proizvodnju do 15.000,00 kuna,
8. troškovi podizanja i/ili opremanja objekata za životinje do 15.000,00 kuna,
9. ostali troškovi isključivo prema djelatnosti iz poslovnog plana, a vezano uz primarnu
poljoprivrednu proizvodnju.

Razdoblje zaprimanja zahtjeva po ovom pozivu traje od 12. travnja do 13. svibnja 2019. godine.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://branitelji.gov.hr

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.