Na području Krapinsko-zagorske i Sisačko-moslavačke županije započeo je projekt pod nazivom “Znanjem i iskustvom do radnog mjesta”.

Svrha projekta je doprinijeti povećanju zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada dviju županija kroz pripremu i provedbu inovativnih lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanja usklađenih s lokalnim potrebama i strateškim prioritetima.

Projekt provodi udruga Mine Alternativni Izvori Donacija (skraćeno Mine Aid) u partnerstvu s Učilištem Magistra – ustanovom za obrazovanje odraslih osoba, a usmjeren je na stjecanje potrebnih znanja i vještina koje bi korisnicima omogućile bolje i ravnopravnije snalaženje na tržištu rada.

Ciljanu skupinu čine mlade nezaposlene osobe oba spola do 29 godina, nezaposlene žene te dugotrajno nezaposleni također oba spola.

Glavne projektne aktivnosti su:

  1. Izrada baze i analiza lokalnih potreba te kapaciteta korisnika u svrhu razrade edukativnih programa utemeljenih na stvarnim potrebama tržišta i korisnika;
  2. Otvaranje klubova za zapošljavanje i pružanje inkluzivne podrške stručnog tima koji bi podigli razinu osobnih i profesionalnih znanja i vještina;
  3. Izrada i provedba programa osposobljavanja od kojih će svaki trajati pojedinačno 120 sati, a od čega će se 70% sati odnositi na praktičnu nastavu kod poslodavca.

Predviđeno trajanje projekta je 12 mjeseci, a ukupna vrijednost istog je 988.668,97 kuna. Projekt sufinancira EU iz Europskog socijalnog fonda iznosom od 840.368,60 kn, odnosno 85% ukupnih prihvatljivih troškova, dok je 15% osigurano iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Više informacija možete pronaći na poveznici Obavijest_Znanjem i iskustvom do radnog mjesta.