Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje Javni poziv za prijavu gospodarskih manifestacija, znanstveno – stručnih skupova i ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta iz nadležnosti Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta u 2019. godini.

Predmet Javnog poziva je dodjela pokroviteljstva/sufinanciranja Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta za organizaciju gospodarskih događanja, znanstveno-stručnih skupova i manifestacija, sajmova i drugih oblika promidžbe malog i srednjeg poduzetništva.

Prihvatljivi korisnici su organizatori  gospodarskih događanja i manifestacija, sajmova i drugih oblika promidžbe malog i srednjeg poduzetništva i obrta, organizatori događaja s ciljem promidžbe malog i srednjeg poduzetništva kroz nacionalno vidljive projektne aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta (elektronski, tiskani i digitalni mediji), organizatori gospodarskih i izložbi inovatora te sličnih oblika promocije, znanstveno – stručnih skupova te  lokalno – tradicijskih manifestacija, a sve vezano uz promidžbu poduzetništva, zadrugarstva i obrta,  kao i promidžbu tradicijskih obrta i lokalnih proizvoda,  sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i to:

1. Obrazovne, znanstveno istraživačke ustanove te stručna udruženja, općine, gradovi, županije, Grad Zagreb, županijske razvojne agencije, udruge, zadruge, savezi zadruga, savezi udruga, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska udruga poslodavaca i Hrvatska obrtnička komora, područne obrtničke komore i udruženja obrtnika (za znanstveno – stručne skupove)

2. Općine, gradovi, županije, Grad Zagreb, razvojne agencije, trgovačka društva, udruge,   zadruge, zadružni savezi, savezi udruga, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatska obrtnička komora, područne obrtničke komore i udruženja obrtnika, turističke zajednice gradova, općina i županija (za gospodarske manifestacije, izložbe, sajmove).

Pokroviteljstvo/sufinanciranje se ostvaruje za aktivnosti manifestacija, znanstveno – stručnih skupova te ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva koje se održavaju u razdoblju od 1. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine.

Sredstva za pokroviteljstvo/sufinanciranje putem ovog Javnog poziva osigurana su u proračunu Ministarstva u iznosu od 2.000.000,00 kuna.

Prihvatljivi su troškovi najma, zakupa, uređenja i opremanja izložbenog prostora, troškovi zakupa
medijskog prostora, promidžbeni troškovi, izrade kataloga i prospekata, brošura, knjiga, organiziranja
seminara i drugi zavisni troškovi manifestacije/znanstveno – stručnog skupa.
Neprihvatljivi troškovi su troškovi poreza na dodanu vrijednost, nabave/kupovine potrošne robe, transporta i prijevoza, dnevnica, boravka i noćenja u hotelu ,plaća suradnika, domjenci, catering i slično.

Prijave se zaprimaju od 15. travnja 2019. godine, a rok za podnošenje prijava je 60 dana od dana objave.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://www.mingo.hr

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.