Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje audiovizualnih djela o Domovinskom ratu sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2019. godini.

Opći cilj Javnog poziva je očuvanje stečevina i ublažavanje negativnih posljedica
Domovinskog rata kroz poticanje stvaranja audiovizualnih djela o Domovinskom ratu.
Poseban cilj Javnog poziva je očuvanje digniteta i promicanje vrijednosti Domovinskog rata
kroz sufinanciranje audiovizualnih djela o Domovinskom ratu.

Kako bi bili prihvatljivi za bespovratna sredstva, podnositelji zahtjeva moraju biti:

 • pravne osobe koje su registrirane za proizvodnju audiovizualnih djela,
 • obrti registrirani za proizvodnju audiovizualnih djela,
 • nezavisni producenti/ice zajednički s redateljima/icama, sa scenarijem za koji su stekli
  autorska prava ili potpisali rezervaciju tj. opciju s autorom/icom, u svrhu snimanja
  audiovizualnog djela (neovisno o njihovom prethodnom filmskom radu i iskustvu).

Prioriteti ovog Javnog Poziva su:
– unapređenje javne dostupnosti audiovizualnog sadržaja o Domovinskom ratu,
– osiguravanje uvjeta za nastajanje audiovizualnih djela od posebne tematske vrijednosti,
– povećanje razine osviještenosti o osobama i događajima u Domovinskom ratu,
– promicanje vrijednosti obrambenog i osloboditeljskog Domovinskog rata.

Jednom projektu je po ovom Javnom pozivu moguće odobriti najviše do 120.000,00 kuna.

Prihvatljivi troškovi mogu biti izravni i neizravni.
Izravni prihvatljivi troškovi su neophodni, jedinstveni i stvarni izdaci koje su nastali tijekom
provedbe projektnih aktivnosti u svrhu ostvarenja projektnih rezultata i ciljeva.
Neizravni prihvatljivi troškovi odnose se na poslovne izdatke podnositelja zahtjeva, odnosno
administrativne troškove podnositelja zahtjeva nastale na provedbi projekta, a Ministarstvo
može priznati iznos do 10% takvih troškova od ukupnog iznosa projekta.
Podnositeljima zahtjeva se iz sredstava za provedbu projekta može priznati udio u neto plaći
stalnih zaposlenika za rad na provedbi projekta u iznosu do maksimalno 20% plaće.

Neprihvatljivi troškovi:

 • carinske i uvozne pristojbe ili bilo kakve druge naknade,
 • novčane kazne, financijske kazne i parnični troškovi,
 • troškovi konverzije, naknade i gubici po tečajnim razlikama vezani uz bilo koji devizni račun u eurima za određenu komponentu kao i drugi čisto financijski izdaci,
 • troškovi kupnje i najma opreme, prostora ili slično,
 • režijski troškovi koji glase na ime fizičke osobe,
 • ostali troškovi koji sukladno procjeni Povjerenstva nisu prihvatljivi.

Prijave na ovaj Javni poziv podnose se zaključno s 16. svibnjem 2019. godine.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://branitelji.gov.hr/

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.