Ministarstvo kulture objavilo je natječaj za neprofitne medije pod nazivom ‘Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija, faza I.’ 

Poziv je usmjeren na unaprjeđenje kvalitete medijskog izvještavanja o ranjivim skupinama i podizanje razine javne svijesti o njihovim pravima. Pozivom će se financirati aktivnosti jačanja kapaciteta medijskih djelatnika (novinara) te proizvodnja i objava programskih sadržaja medija namijenjenih povećanju vidljivosti ranjivih skupina.

Prihvatljivi prijavitelji su neprofitne organizacije i ustanove koje su neprofitni nakladnici medija te ispunjavaju ostale propisane uvjete prihvatljivosti koje detaljnije možete vidjeti u Uputama za prijavitelje.

Na Poziv na dostavu projektnih prijedloga prijavitelj se može prijaviti sam ili u projektnom partnerstvu, pri čemu projektno partnerstvo čine najviše četiri pravne osobe (prijavitelj i tri projektna partnera).

Prijavitelj ne može dostaviti više od jednog projektnog prijedloga, a ako podnese dva ili više, u obzir će se uzeti onaj koji je podnesen prvi. Prijavitelj može istovremeno biti partner u drugoj prijavi. Partneri mogu sudjelovati u više od jedne prijave.

U okviru ovog Poziva prihvatljive aktivnosti grupirane su po elementima projekta, a projektni prijedlozi moraju uključivati sve navedene elemente:

  • aktivnosti jačanja kapaciteta medijskih djelatnika (novinara),
  • proizvodnja i objava programskih sadržaja medija namijenjenih povećanju vidljivosti ranjivih skupina,
  • upravljanje projektom i administracija te
  • promidžbu i vidljivost.

Za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga osigurano je 15.000.000,00 kuna. Najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može biti 450.000,00 kuna, a najviši 1.400.000,00 kuna. Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100 % prihvatljivih troškova tj. prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

Proračun projekta je procjena troškova provedbe svih projektnih aktivnosti. Iznosi uključeni u proračun projekta moraju biti realni i troškovno učinkoviti, tj. navedeni troškovi moraju biti nužni za ostvarivanje očekivanih ishoda i rezultata te temeljeni na tržišnim cijenama.

Prihvatljive izdatke predstavljaju izravni (neposredni) i neizravni (posredni) troškovi projekta.
Izravni troškovi su oni troškovi koji su u izravnoj vezi s ostvarenjem jednog ili više ciljeva projekta, odnosno izravno povezani s pojedinačnom aktivnosti projekta i kada se veza s tom pojedinačnom aktivnošću može dokazati, a obuhvaćaju obuhvaćaju dvije potkategorije troškova:

  • izravni troškovi osoblja
  • ostali izravni troškovi.

U neizravne prihvatljive troškove ubrajaju se oni troškovi koji nastaju u okviru projekta, ali nisu u izravnoj vezi s ostvarenjem jednog ili više ciljeva projekta (npr. najam uredskog prostora za aktivnosti elementa „Upravljanje projektom i administracija“, troškovi računovodstvenih usluga, troškovi uredskog materijala i sl.).

Poziv se vodi u modalitetu privremenog otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga s krajnjim rokom za podnošenje projektnih prijedloga 17.6.2019.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://strukturnifondovi.hr

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.