INA – Industrija nafte, d.d. provodi „Zeleni pojas“ – program koji se bavi pitanjima zašite okoliša i prirode, a u čijem je fokusu sufinanciranje projekata i uključivanje lokalne zajednice u aktivnosti poput uređenja zelenih površina, čišćenja podmorja, priobalja, jezera i rijeka, pošumljavanja, edukacije o ekologiji, te drugih aktivnosti u području zašite okoliša i prirode.

Ciljevi programa su:
– širenje svijesti o važnosti zaštite okoliša i prirode u suradnji s organizacijama civilnog društva i lokalnim
zajednicama,
– potaknuti angažman građana u aktivnostima zaštite okoliša i prirode,
– ojačati svijest javnosti o važnosti zaštite okoliša i prirode,
– stvoriti blisku dugoročnu suradnju s lokalnim zajednicama i organizacijama,
– vidljivija i efikasnija dugoročna podrška projektima zaštite okoliša i prirode.

Pravo na prijavu imaju organizacije civilnog društva, javne obrazovne ustanove, parkovi prirode i dobrovoljna
vatrogasna društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Jedna organizacija može prijaviti najviše tri projekta.

Maksimalni mogući iznos sufinanciranja po projektu iznosi 30.000 kuna. Kandidati koji se prijavljuju moraju , financijski ili materijalno, pridonijeti 20% od ukupnog proračuna namijenjenog za projekt (materijali doprinos može biti iskazan kroz honorare voditelja i suradnika na projektu, korištenje opreme i sl.)

Područja aktivnosti projekata:

 • Stvaranje ili sanacija zelenih površina sadnjom nove vegetacije i obnova postojeće
 • Čišćenje javnih površina, jezera, rijeka, mora uključujući i revitalizaciju morske obale
 • Briga o školskim vrtovima, voćnjacima i eko područjima i uređenje navedenih (stalci za bicikle, klupe,
  stolovi, skloništa, mostovi, info ploče, spremnici za odvojeni otpad)
 • Neformalne obrazovne aktivnosti o zaštiti okoliša i prirode namijenjene lokalnim zajednicama
  Izložbe o zaštiti okoliša
 • Druge aktivnosti iz područja zaštite okoliša i prirode

Materijali za koje se mogu tražiti sredstva:

 • Izvorna stabla i druge biljke
 • Materijali potrebni za obrazovne aktivnosti o zaštiti okoliša i prirode
 • Boje (na elementima u javnim parkovima)
 • Pribor za čišćenje (grablje, motike, vreće za prikupljanje otpada)
 • Spremnici za prikupljanje otpada (kante za otpad / kontejneri za selektivno prikupljanje)
 • Namještaj za javne parkove (klupe, stolovi..)

Ne mogu se tražiti sredstva za režijske i putne troškove te honorare voditelja i suradnika na projektu.

Prijava projekta vrši se isključivo ispunjavanjem online obrasca u razdoblju od 25.4.2019. do 25.5.2019. godine.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://www.ina.hr/zelenipojas/

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.