Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je otvoreni (trajni) Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Pridruži se – Aktivni u mirovini” – Jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za unaprjeđenje mogućnosti aktivnog sudjelovanja i socijalne uključenosti umirovljenika.

Opći cilj Poziva je jačanje organizacija civilnoga društva u području aktivnog starenja i povećanja kvalitete života umirovljenika.

Specifični ciljevi su:

1. Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za provođenje programa aktivnog starenja na lokalnoj razini namijenjenih povećanju kvalitete života i socijalne  uključenosti umirovljenika sa svrhom unaprjeđenja zdravlja, očuvanja funkcionalne sposobnosti, sigurnosti i sudjelovanja umirovljenika u zajednici u kojoj žive doprinoseći kvaliteti njihovog življenja, vraćanja osjećaja veće vrijednosti, doprinose smanjenju usamljenosti, tjelesnoj, psihičkoj i radnoj aktivnosti te sudjelovanju u društvenim, kulturnim i drugim aktivnostima i poslovima zajednice kao i međugeneracijskoj suradnji;

2. Razvoj socijalnih inovacija u radu s umirovljenicima te razvoj inovativnih programa koje provode organizacije civilnoga društva.

Prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnoga društva (udruge, zaklade, pravne osobe vjerske zajednice, umjetničke organizacije)Prijavitelj može djelovati u partnerstvu s organizacijama civilnoga društva, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnim ustanovama s djelatnošću u području obrazovanja, kulture, zdravstva i socijalne skrbi.

Partneri mogu biti:

  1. organizacije civilnoga društva;
  2. jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
  3. javne ustanove s djelatnošću u području obrazovanja, kulture, zdravstva i socijalne skrbi koje djeluju sukladno Zakonu o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08).

Prijavitelj ne može dostaviti više od jednog projektnog prijedloga na ovaj Poziv, ali može istovremeno biti partner u drugoj prijavi. Partneri mogu sudjelovati u više od jedne prijave.

Ukupna vrijednost Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 100.000.000,00 kuna. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000,00 kuna, a najviši iznos  2.000.000,00 kuna. Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova, tj. prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

Proračun projekta je procjena izdataka provedbe svih projektnih aktivnosti. Iznosi uključeni u proračun projekta moraju biti realni i troškovno učinkoviti, tj. navedeni izdaci moraju biti nužni za ostvarivanje očekivanih ishoda i rezultata, te temeljeni na tržišnim cijenama.

Planirano trajanje provedbe projekata je od 24 do 36 mjeseci.

Rok za prijavu na Natječaj je 31. prosinca 2019. godine.

Natječajnu dokumentaciju i više informacija možete pronaći na “Pridruži se“.

Izvor: http://www.esf.hr

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.