Ministarstvo turizma je objavilo Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2019. godini.

Predmet Javnog poziva je dodjela potpora iz Fonda za razvoj turizma za sufinanciranje razvoja javne turističke infrastrukture.

Opći cilj je poticanje konkurentnosti hrvatskog turizma uz afirmaciju Hrvatske kao jedne od vodećih međunarodnih turističkih destinacija

Predmet sufinanciranja su:

  • Plaže
  • Centri za posjetitelje i interpretacijski centri
  • Javna turistička infrastruktura u funkciji aktivnog turizma
  • Žičare
  • Studije održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta s akcijskim planom
  • Studije upravljanja kvalitetom u turizmu

Za dodjelu potpora iz Fonda kao predlagatelji projekta mogu se prijaviti:

  • Jedinice područne (regionalne) samouprave – županije
  • Jedinice lokalne samouprave – gradovi i općine

Za Program je osigurano do 25.000.000,00 kuna.

Za svaki predmet sufinanciranja određen je minimalan i maksimalan iznos potpore. Ministarstvo sufinancira do 80%, odnosno do 90% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta sukladno indeksu razvijenosti temeljem Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske.

Zahtjevi temeljem Javnog poziva zaprimaju se zaključno s datumom 28. lipnja 2019. godine.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

 

Izvor: Ministarstvo turizma

 

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.