Sisačko-moslavačka županija je objavila Javni poziv za dodjelu potpora za promidžbu, organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama u 2019. godini.

Predmet Poziva je dodjela potpore Sisačko-moslavačke županije za promidžbu, organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama u 2019. godini iz područja poljoprivrede s ciljem promocije autohtonih (vina autohtonih sorti, autohtone pasmine domaćih životinja) i drugih poljoprivrednih proizvoda, povezivanja poljoprivrednih proizvođača i unapređenja poljoprivredne proizvodnje i prodaje za:

 • znanstveno-stručne skupove,
 • gospodarske manifestacije,
 • lokalno-tradicijske manifestacije,
 • znanstveno-stručnih putovanja,
 • promidžbeni materijal za promociju autohtonih (vina autohtonih sorti, autohtone pasmine domaćih životinja) proizvoda Sisačko-moslavačke županije.

Korisnici potpore (organizatori) sa sjedištem u Sisačko-moslavačkoj županiji su:

 • za znanstveno-stručne skupove: savezi udruga, udruge i zadruge registrirani za poljoprivrednu djelatnost
 • za gospodarske manifestacije: općine, gradovi, savezi udruga, udruge i zadruge registrirani za poljoprivrednu djelatnost
 • za lokalno-tradicijske manifestacije: općine, gradovi , savezi udruga, udruge i zadruge registrirani za poljoprivrednu djelatnost

Korisnici potpore (sudionici) sa sjedištem u Sisačko-moslavačkoj županiji su:

 • za gospodarske manifestacije: OPG, općine, gradovi, savezi udruga, udruge i zadruge registrirani za poljoprivrednu djelatnost
 • za lokalno-tradicijske manifestacije: OPG, općine, gradovi, savezi udruga, udruge i zadruge registrirani za poljoprivrednu djelatnost
 • znanstveno-stručnih putovanja savezi udruga, udruge i zadruge registrirani za poljoprivrednu djelatnost

Korisnici potpore za promidzbu autohtonih (vina autohtonih sorti, autohtone pasmine domaćih životinja) proizvoda Sisačko-moslavačke županije sa sjedištem u Sisačko- moslavačkoj županiji su:

 • savezi udruga, udruge i zadruge registrirani za poljoprivrednu djelatnost.

Korisnik može ostvariti pravo na potporu do dvije manifestaciji godišnje, i to:

a) za znanstveno-stručne skupove do 10.000,00 kuna po manifestaciji i organizatoru,

b) za gospodarske manifestacije do 20.000,00 kuna po manifestaciji i organizatoru,

c) za lokalno-tradicijske manifestacije do 3.000,00 kuna po manifestaciji i organizatoru.

Sudionik korisnik može ostvariti pravo na potporu do tri manifestacije godišnje, i to:

a) za gospodarske manifestacije do 3.000,00 kuna po manifestaciji i sudioniku,

b) za lokalno-tradicijske manifestacije do 500,00 kuna po manifestaciji i sudioniku,

c) za znanstveno- stručna putovanja do 10.000,00 kuna.

Korisnik potpore za promidžbu autohtonih (vina autohtonih sorti, autohtone pasmine domaćih životinja) proizvoda/domaćih životinja Sisačko-moslavačke županije može jednokratno ostvariti potporu do 20.000,00 kuna.

Ukupna vrijednost natječaja iznosi 250.000,00 kuna.

Sredstvima ovog Javnog poziva mogu se financirati samo stvarni i prihvatljivi troškovi, nastali provođenjem projekta u vremenskom razdoblju 1. siječnja – 31. prosinca 2019. godine, a mogu se financirati isključivo slijedeći troškovi nastali u svezi promidžbe, organizacije i sudjelovanja na manifestacijama:

 • troškovi promidžbenog materijala: brošure, publikacije, katalozi, zbornici radova, plakati, pozivnica, letci, ambalaže, etikete i sl.,
 • troškovi grafičke obrade i tiskanja diploma, zahvalnica,
 • trošak predavača na znanstveno stručnim skupovima,
 • trošak stručnog voditelja, najma prostora za potrebe stručne radionice u okviru sajma ili manifestacije,
 • troškovi najma i uređenja: prostora (dvorane, šatora), štandova,
 • troškovi oglašavanja manifestacije,
 • troškovi cateringa (jelo, piće, kava) — samo za znanstveno-stručne skupove, maksimalno 50% od iznosa ukupne potpore,
 • troškovi prijevoza za znanstveno-stručna putovanja.

Rok za dostavu zahtjeva je 30 dana nakon objave Javnog poziva na Županijskim mrežnim stranicama, odnosno do 30. svibnja 2019. godine.

Natječajnu dokumentaciju i više informacija možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://www.smz.hr

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.