Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje otvoreni Javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2019. godinu.

Javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzetnicima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) koji obavljaju djelatnost na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog i umjetničkog obrta pretežito ručnim radom i u malim serijama.

Pod tradicijske, odnosno umjetničke obrte mogu se svrstati i oni obrti koji se u procesu izrade proizvoda
ili pružanja usluga koriste i novijim tehnologijama, koristeći se suvremenijim alatima u nekim fazama
izrade kako bi posao bio lakši i brži, ali uz uvjet da se takvim sredstvima-pomagalima ne obezvređuje
estetska razina i karakter tradicijskog, odnosno umjetničkog proizvoda ili usluge.

Osnovna namjena:
– ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje,
– ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga,
– prilagodba, uređenje i poboljšanje interijera poslovnog i proizvodnog prostora,
– uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,
– upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva,
– marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta.

Dodatna namjena za troškove/usluge – maksimalno do 10% ukupnih prihvatljivih troškova (obavezno
se veže uz barem jednu osnovnu projektnu aktivnost):
– sufinanciranje troškova: komunalne naknade za poslovni prostor, spomeničke rente te
naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma

Intenzitet potpore može dosegnuti do 100% ukupno prihvatljivih troškova. Sredstva se odobravaju u 100% iznosu prihvatljivih troškova. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna, a najviši iznos je 50.000,00 kuna.

Javni poziv otvoren je do 16. lipnja 2019. godine.

Natječajnu dokumentaciju i više informacija možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://www.mingo.hr/

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.