Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost najavio je objavu Javnog poziva za sufinanciranje gradnje punionica, 8. svibnja 2019. godine, vrijednog 5,8 milijuna kuna. Dio je to niza aktivnosti kojima se želi potaknuti transformacija prometnog sustava u čišći i energetski učinkovitiji, a sve s ciljem smanjenja onečišćenja okoliša ispušnim plinovima i bukom.

Tvrtke, obrtnici, jedinice lokalne i regionalne samouprave te neprofitne organizacije (izuzev udruga i zadruga) moći će tako za projekte postavljanja punionica dobiti do 40% opravdanih troškova, odnosno do 200.000 kuna.

Prihvatljive su za sufinanciranje punionice minimalne ukupne snage 50kW DC ili 22kW AC, a tehnički koncept nije strogo reguliran pozivom, već je otvoren za raznovrsna rješenja glede naponskih sustava, snage, brzine punjenja te lokacije punionica i područja prometnih pravaca.

Preduvjet sufinanciranja je dostava glavnog projekta od strane ovlaštenog inženjera te pravomoćna građevinska dozvola ili odgovarajući dokument kojim se potvrđuje da ista nije potrebna. Uz prijavni obrazac je, ovisno o vrsti prijavitelja, potrebno dostaviti i svu ostalu odgovarajuću dokumentaciju, a sve zajedno se dostavlja preporučenom poštom ili osobno, u prijamni ured Fonda.

Sredstva će se dodjeljivati redoslijedom zaprimanja do kraja godine ili trenutka iskorištenja planiranih sredstava. Retroaktivno sufinanciranje za punionice izgrađene prije 8. svibnja ove godine neće biti moguće, a korisnici kojima bude odobreno sufinanciranje imati će rok od 12 mjeseci za realizaciju planiranih projekata.

Više informacija možete pronaći na poveznici.

Izvor: http://www.fzoeu.hr/