Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za kupovinu steonih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda vrijedan 20 milijuna kuna.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za ostvarivanje prava na potporu za kupovinu steonih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda.

Cilj potpore je povećanje broja i genetske kakvoće krava u sektoru mliječnog govedarstva. Potporom se proizvođačima mlijeka nastoji olakšati mogućnost nabave steonih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda na tržištu. Kupovinom steonih junica i njihovim ulaskom u proizvodnju nadomjestit će se određeni broj krava koje su izlučene iz proizvodnje zbog posljedica uzrokovanih cijepljenjem protiv bolesti kvrgave kože.

Prihvatljivi prijavitelji na Javni poziv su poljoprivrednici koji:

  • su upisani u Upisnik poljoprivrednika,
  • na vlastitom gospodarstvu drže krave kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda koje su evidentirane u JRDŽ-u prije objave Javnog poziva,
  • podnesu prijavu sukladno uvjetima ovog Javnog poziva,
  • nemaju dugovanja prema Državnom proračunu Republike Hrvatske,
  • nisu poduzetnici u teškoćama u smislu urednog podmirivanja financijskih obveza.

Uzgajivač koji je prodavao vlastite steone junice u istoj godini provedbe Programa ne može biti prihvatljiv korisnik potpore iz ove mjere.

Potpora za kupovinu junica dodjeljuje se za sufinanciranje troška kupovine minimalno tri grla kategorije steonih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda po jednom korisniku u jednoj kalendarskoj godini.

Maksimalni iznos potpore po korisniku iznosi 30.000,00 kuna (bez PDV-a) u jednoj kalendarskoj godini.

Rok za podnošenje prijava na ovaj Javni poziv je do 08. srpnja 2019. godine.

Natječajnu dokumentaciju i više informacija možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://poljoprivreda.gov.hr/

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.