Grad Petrinja raspisuje Javni poziv za sufinanciranje programa sanacije i obnove pročelja građevina na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Petrinje unutar A, B i C zone.

Poziv je namijenjen vlasnicima/suvlasnicima ili upraviteljima zgrada građevina koje se nalaze na području zaštićene kulturno- povijesne cjeline grada Petrinje unutar A, B i C zone.

Prijavu ne može podnijeti vlasnik/suvlasnik građevine koji u građevini obavlja poslovnu djelatnost a koji ima evidentirana dugovanja prema Gradu Petrinji.

Prema pojedinom programu sufinancirati će se troškovi izvođenja radova sanacije i obnove :

  • Fasada- ulično pročelje do 100m2 — do maksimalnog iznosa 40.000,00 kn;
  • Fasada- ulično pročelje do 150m2 — do maksimalnog iznosa 150.000,00 kn;
  • Fasada- ulično pročelje preko 150m2 — do maksimalnog iznosa 250.000,00 kn ili do raspoloživih sredstava osiguranih u stavci proračuna, za građevine smještene unutar A, B i C zone.

Prijave se podnose Gradu popunjavanjem obrasca prijave sa svom potrebnom dokumentacijom određenom u obrascu, zaključno do 3. lipnja 2019. godine, do 12 sati.

Natječajnu dokumentaciju i više informacija možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://www.petrinja.hr/

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.