Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019. – 2023.

Prihvatljivi korisnici za mjeru Restrukturiranje u okviru provedbe Nacionalnog programa mogu biti vinogradari (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar. Fizičke osobe moraju biti obveznici poreza na dohodak/poreza na dobit.

Podnositelji prijave na Javni natječaj moraju na površinama na kojima planiraju provedbu mjere Restrukturiranje imati u naravi vinograd, koji je prijavljen u Vinogradarskom registru pod ARKOD šiframa vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta 410 (vinograd) ili 490 (mješoviti višegodišnji nasad). Vinograd starosti do 10 godina nije prihvatljiv za provođenje aktivnosti restrukturiranja i/ili konverzije vinograda.
Nisu prihvatljive površine na kojima se prijavljuje nova sadnja, odnosno premještanje vinograda bez prijavljenih postojećih površina vinograda predviđenih za krčenje. Podnositelj koji premješta vinograd dužan je dostaviti identifikacijski broj ID ARKOD parcele na koju će zasaditi novi vinograd.

Maksimalni iznos potpore po projektu u mjeri Restrukturiranje iznosi 750.000,00 eura (protuvrijednost u kunama).

Razina potpore iznosi do:
– 75% prihvatljivih troškova za doprinose u naravi
– 75% prihvatljivih troškova za aktivnosti dokumentirane računima ili drugim dokumentima jednake dokazne snage.

Broj projekata odobrenih pojedinom korisniku u istoj godini nije ograničen, međutim u okviru jedne financijske godine ne može se istom korisniku odobriti potpora u iznosu većem od 750.000, 00 eura uključujući i nadoknadu gubitka dohotka.

Prihvatljive aktivnosti za mjeru Restrukturiranje su:
– ulaganja vezana uz zamjenu sorte/sorata i/ili premještanje vinograda i
– ulaganja prihvatljiva u okviru poboljšanja vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom.

Rok za podnošenje prijava je do 28. lipnja 2019godine.

Natječajnu dokumentaciju i više informacija možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://www.apprrr.hr/

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.