U Gradskoj vijećnici Grada Petrinje, potpisan je Ugovor za izradu projektne dokumentacije za projekt “Poduzetničko društveni centar Petrinja” u sklopu Natječaja Priprema dokumentacije i izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskih planova malih gradova na ratom pogođenim područjima.

Nositelj projekta je Petrinjska razvojna agencija (PETRA), a partner na projektu je Grad Petrinja. Ukupna vrijednost Ugovora je 759.550,00 kuna, od čega je 85% sufinancirano sredstvima EU a 15% je iznos vlastitog sufinanciranja.

Ovaj projekt je pripremljen s ciljem stvaranja preduvjeta za izgradnju poduzetničke potporne infrastrukture u okviru projekta “Društveno poduzetnički centar Petrinja”. Nakon provedbe ove faze, moći će se pristupiti samoj izgradnji poduzetničko društvenog centra. Izgradnjom poduzetničko društvenog centra, sa infrastrukturnim i uslužnim kapacitetima, uspostavit će se svojevrsni akcelerator razvoja poduzetništva na lokalnoj razini, to jest, poduzetnicima će se pružiti potpora u obliku usluga savjetovanja, edukacija, mjesta za konferencije i sastanke i slično. Predviđena lokacija centra je Carekova 26.

 

sLIKE PREUZETE SA: www.facebook.com/RadZaNasGrad/