Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske u 2019. godini.

Prijavu na ovaj Javni natječaj mogu podnijeti mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici – isključivo trgovačka društva i obrti:

 • Registrirani prema NKD 2007 u područjima: Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pleterskih materijala (C16) i Proizvodnja namještaja (C31) koja ostvaruju prihod od prodaje namještaja iz vlastite proizvodnje djelatnosti C31 odnosno C16
 • Koja su registrirana sa sjedištem i vlastitom aktivnom proizvodnjom u RH
 • Koja imaju aktivnu proizvodnju u ostvaruju prihod/primitak
 • Koja ima najmanje dva zaposlena na neodređeno vrijeme
 • Koja su u 2018. pozitivno poslovala, odnosno koja prema zadnjem finacijskom izvješću nisu u gubitku
 • Koja nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja
 • Koja imaju podmirene sve obveze prema svojim zaposlenicima
 • U slučaju pripadnosti kategoriji „jedan poduzetnik“ pravo sudjelovanja na ovom javnom natječaju ima samo jedan poduzetnik.

Najniži iznos potpore koji podnositelj prijave može tražiti je 20.000,00 kuna.

Najviši iznos koji se može tražiti je:

 • 1.400.000,00 kn za podnositelje čiji je ukupni godišnji prihod/primitak ostvaren u 2018. godini jednak ili veći od 1.400.000,00 kuna
 • Do iznosa ukupnog godišnjeg prihoda/primitka ostvarenog u 2018. godini za podnositelja čiji je ukupni godišnji prihod/primitak ostvaren u 2018. godini manji od 1.400.000,00 kuna
 • 1.400.000,00 kuna za podnositelja koji na dan prijave posluje manje od dvije godine

 

Natječaj se provodi kroz 5 (pet) provedbenih mjera:

Provedbena mjera 1. Ulaganje u proizvodnu tehnologiju – prihvatljiva su ulaganja u nove i rabljene strojeve te za njih vezane alate, postrojenja, uređaje i opremu; strojevi za pripremu i održavanje uređaja i opreme te povezani troškovi dopreme, montaže, puštanja u probni rad i edukacije izvršene isključivo od istog dobavljača

Intenzitet potpore je 70% ukupno prihvatljivih troškova (najniži iznos je 20.000,00, a najviši 1.400.000,00 kn)

Provedbena mjera 2. Ulaganje u proizvodno-poslovni objekt – prihvatljivi su građevinski radovi te građevinski materijal vezano uz izgradnju/adaptaciju/rekonstrukciju objekta.

Intenzitet potpore je 70% ukupno prihvatljivih troškova (najniži iznos je 20.000,00, a najviši 1.400.000,00 kn)

Provedbena mjera 3. Ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju za poboljšanje poslovnih i proizvodnih procesa – prihvatljiv je trošak programa/programskog rješenja namijenjenog isključivo za poboljšanje poslovnih i proizvodnih procesa.

Intenzitet potpore je 80% ukupno prihvatljivih troškova (najniži iznos je 20.000,00, a najviši 300.000,00 kn).

Provedbena mjera 4. Ulaganje u razvoj novog proizvoda – prihvatljivi troškovi su vanjske usluge dizajna, projektanta, izrade tehničke dokumentacije, izrade prototipa novog proizvoda, ispitivanja novog proizvoda, izrada kataloga novog proizvoda.

Intenzitet potpore je 80% ukupno prihvatljivih troškova (najniži iznos je 20.000,00, a najviši 200.000,00 kn).

Provedbena mjera 5. Sudjelovanje na sajmu ili izložbi – prihvatljivi troškovi su najam izložbenog prostora, uređenje izložebenog prostora, transport izložaka, izrada promidžbenih materijala direktno vezanih uz nastup na sajmu ili izložbi.

Intenzitet potpore je 80% ukupno prihvatljivih troškova (najniži iznos je 20.000,00, a najviši 300.000,00 kn).

 

Javni natječaj je otvoren do 19. lipnja 2019. godine.

Javni natječaj možete pronaći OVDJE.

 

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi, slobodno nam se obratite.

 

IZVOR: Ministarstvo poljoprivrede