Ministarstvo zaštite okoliša i energetike raspisalo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala čiji je predmet izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada (otpadni papir, karton) i reciklabilnog otpada (otpadna plastika, metal i tekstil) s javnih površina, kod korisnika usluge te iz reciklažnih dvorišta.

Poziv je u cilju isplativosti odnosno održivosti predviđen za izgradnju i/ili opremanje postrojenja koje mogu ostvariti pozitivan novčani tijek tijekom svog rada u trajanju od 30 godina.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 350.000.000,00 HRK.

Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 1.000.000,00 HRK, a najviši 50.000.000,00 HRK.
Intenzitet potpore iznosi maksimalno 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

U skladu s ovim Pozivom bespovratna sredstva za izgradnju i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada mogu se dodijeliti isključivo jedinici lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave (JLS) koje su u mogućnosti dokazati da godišnje mogu odvojeno prikupiti tolike količine komunalnog otpada – otpadnog papira i kartona, te reciklabilnog komunalnog otpada (otpadna plastika, otpadni metal i otpadno staklo, a kad je to prikladno i druge vrste otpada koje su namijenjene recikliranju (npr. otpadni tekstil, otpadno drvo i sl.) da bi postrojenje bilo financijski održivo.

 

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

  • Aktivnosti vezane uz pripremu projektne dokumentacije potrebne za prijavu projektnog prijedloga,
  • Aktivnosti vezane uz pripremu i provedbu postupaka javne nabave radova, usluga i roba za gradnju postrojenja za sortiranje sukladno pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli,
  • Aktivnosti građenja i/ili opremanja postrojenja za sortiranje koje uključuju izvedbu građevinskih, strojarskih, elektrotehničkih, obrtničkih i svih drugih radova potrebnih za stavljanje postrojenja u funkciju (pripremni, zemljani, instalaterski i završni radovi, te ugradnja građevnih proizvoda, uređaja, opreme i postrojenja) sukladno pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli kao i neophodne aktivnosti propisane zakonom u svrhu ishođenja uporabne dozvole za građevinu,
  • Aktivnosti vezane uz priključenje na komunalnu infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste isključivo za potrebe postrojenja za sortiranje,
  • Stručni nadzor građevinskih radova,
  • Projektantski nadzor,
  • Usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II),
  • Tehnička pomoć za upravljanje projektom (angažiranje tvrtki koje će biti zadužene za poslove upravljanja i administraciju projektom te ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom te troškovi konzultantskih usluga vezani uz uslugu pripreme i provedbe postupaka javne nabave radova, usluga i roba za gradnju i/ili opremanje postrojenja za sortiranje sukladno pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli),
  • Aktivnost informiranja, promidžbe i vidljivosti projekta

 

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 30. lipnja 2020. godine.

Poziv i ostalu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.

 

Za dodatne informacije i pomoć, slobodno nam se obratite.

 

IZVOR: Europski strukturni i investicijski fondovi