Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.“

Opći cilj Poziva je ojačati kapacitete postojećih i novih društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika.

Ciljane skupine Poziva:

 • Skupina 1 –  Postojeći društveni poduzetnici / društvena poduzeća

Prihvatljivi Prijavitelji za Skupinu 1: Postojeća društvena poduzeća/društveni poduzetnici I to kako slijedi:

 1. Društveni poduzetnik obavlja djelatnost proizvodnje i prometa roba, pružanja usluga ili obavlja umjetničku djelatnost kojom se ostvaruje prihod na tržištu, te koja ima povoljan utjecaj na okoliš, doprinosi unaprjeđenju razvoja lokalne zajednice i društva u cjelini;
 2. Društveni poduzetnik najmanje 75% godišnje dobiti, odnosno višak prihoda ostvaren obavljanjem svoje djelatnosti ulaže u ostvarivanje i razvoj ciljeva poslovanja, odnosno djelovanja;
 3. Republika Hrvatska, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili tijelo javne vlasti ne može biti isključivi osnivač društvenog poduzetnika
 • Skupina 2 – Novi društveni poduzetnici/društvena poduzeća (Pravni subjekti koji planiraju započeti ili transferirati svoje poslovanje prema društveno-poduzetničkim načelima)

Prihvatljivi Prijavitelji za Skupinu 2 su postojeći pravni subjekti koji svoje poslovanje žele  transferirati na društveno poduzetništvo ili novoosnovani pravni subjekti koji žele započeti poslovanje prema društveno poduzetničkim načelima, odnosno provedbom projekta planiraju obavljati gospodarsku djelatnost i postati društveni poduzetnici

 

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 100.010.000,00 kn.

 

Skupina Prijavitelja

Ukupan iznos

bespovratnih sredstava

 

Najniža vrijednost bespovratnih sredstava

 

Najviša vrijednost bespovratnih sredstava
 

Skupina 1

 

 

26.010.000,00 kuna

 

 

500.000,00 kuna

 

 

 

2.000.000,00 kuna

 

 

Skupina 2

 

74.000.000,00 kuna

 

400.000,00 kuna

 

1.200.000,00 kuna

 

Prihvatljive aktivnosti za skupinu 1:

 1. Upravljanje projektom i administracija;
 2. Jačanje kapaciteta zaposlenika postojećih društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika kroz programe osposobljavanja i usavršavanja;
 3. Nova zapošljavanja u postojećim društvenim poduzećima/društvenim poduzetnicima;
 4. Sudjelovanje na sajmovima/izložbama;
 5. Razvoj i unapređenje poslovanja društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika, uključujući razvoj proizvoda i usluga;
 6. Promidžba i vidljivost.

Prihvatljive aktivnosti za skupinu 2:

 1. Upravljanje projektom i administracija;
 2. Priprema društveno-poduzetničkih aktivnosti – izrada poslovnih planova i/ili pravnih akata u cilju transformacije Korisnika u društveno poduzeće/društvenog poduzetnika
 3. Jačanje kapaciteta novih i postojećih pravnih subjekata i zaposlenika, te nezaposlenih članova Prijavitelja za provedbu društveno-poduzetničkih aktivnosti
 4. Provedba društveno-poduzetničkih aktivnosti
 5. Aktivnosti širenja koncepta društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj
 6. Promidžba i vidljivost.

 

Prijavitelji Skupine 1. dužni su osigurati sufinanciranje projekta iz vlastitih sredstava i to u iznosu do maksimalno 50% prihvatljivih projektnih troškova.
Za Prijavitelje Skupine 2., intenzitet potpore po pojedinom projektu iznosi do 100% prihvatljivih  troškova.

 

Poziv se vodi u modalitetu otvorenog trajnog Poziva na dostavu projektnih prijedloga. U modalitetu trajnog Poziva, projekti se odabiru za financiranje do iscrpljenja financijske omotnice, a najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.

Za zainteresirane Prijavitelje bit će organizirane informativne radionice. Informacije o točnom datumu i mjestu održavanja radionica bit će objavljene na središnjoj mrežnoj stranici ESI fondova.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.

Za dodatne informacije i pomoć, slobodno nam se obratite.

 

IZVOR: Europski socijalni fond