Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje nabavke materijala i sredstava za postavljanje dvostrukih ograda u uzgojima izvornih pasmina svinja koje se drže na otvorenom za 2019. godinu.

Pravo podnošenja prijave za dodjelu sredstava sufinanciranja imaju pravne i fizičke osobe koje:

  • u svom posjedu imaju uzgoj izvornih pasmina svinja koje se drže na otvorenom
  • koji je kao takav registriran u Jedinstvenom registru domaćih životinja
  • koji ima jedinstveni identifikacijski broj gospodarstva (JIBG)
  • koji ima odobrenje nadležnog veterinarskog inspektora u skladu s Naredbom 111/18.

Sredstva za sufinanciranje dodjeljuju se isključivo za podmirenje prihvatljivih troškova koji se odnose na nabavku materijala i sredstava za postavljanje dvostrukih ograda, vodeći pri tome računa o poštivanju načela izbjegavanja dvostrukog financiranja. Prihvatljivi troškovi ne odnose se na usluge rada vezano na postavljanje ograda i električnih ograda.

Pravo na sufinanciranje korisnik ostvaruje samo za podnošenje i odobravanje jednog zahtjeva za nabavu materijala i sredstava za postavljanje dvostrukih ograda u razdoblju od 1. prosinca 2018. godine do 30. studenoga 2019. godine odnosno, u razdoblju trajanja Javnog poziva.

Raspoloživi dio sredstava koji se dodjeljuje u postupku Javnog poziva je 2.000.000,00 kn. Prijavitelj može ostvariti sufinanciranje do najviše 80% od traženog iznosa, a maksimalan iznos sredstava koji se može odobriti po jednoj prijavi je najviše 20.000,00 kn.

Javni poziv otvoren je do utroška sredstava, a najkasnije do 30. studenoga 2019. godine.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://poljoprivreda.gov.hr/

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.