Grad Petrinja donio je Odluku o proglašenju prirodne nepogode za  klizanje, tečenje, odronjavanje, prevrtanje zemljišta i poplavu na području Grada Petrinje.

Svi građani koji posjeduju imovinu na području Grada Petrinje, a ista je pretrpjela štetu od poplave ili odrona zemljišta trebaju podnijeti prijavu štete u što je moguće kraćem vremenskom roku.

Prijave se podnose u Gradskoj upravi Grada Petrinje, I. Gundulića 2, pisarnica, soba broj 2.

Obavijest i Obrazac za prijavu šteta možete preuzeti na poveznici.

Izvor:  https://www.petrinja.hr