Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Natječaj za dodjelu jednokratnih financijskih podrški  usmjeren aktivnostima iz područja socijalne skrbi.

Cilj Natječaja je jednokratna financijska potpora aktivnostima iz područja socijalne skrbi za koje Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku tijekom 2019. nije pokrilo već raspisanim natječajima.

U skladu s ovim Natječajem, prijave za dodjelu jednokratne financijske podrške mogu biti za slijedeća prioritetna područja:

  1. Unapređenje i razvoj socijalnih usluga u svrhu socijalne uključenosti socijalno osjetljivih skupina,
  2. Organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično namijenjenih socijalno osjetljivim skupinama.

Prihvatljivim prijaviteljem smatraju se:

  • udruge osnovane temeljem Zakona o udrugama i upisane u Registar udruga, vjerske zajednice koje djeluju kao pravne osobe i osnovane u skladu sa Zakonom o pravnom položaju vjerskih zajednica (Narodne novine broj 83/02) te upisane u Registar vjerskih zajednica, kao i druge neprofitne pravne osobe upisane u odgovarajući upisnik,
  • svi prijavitelji moraju biti upisani u Registar neprofitnih organizacija te udovoljavati općim uvjetima ovoga Natječaja.

Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti vezane uz razvoj usluga u socijalnoj skrbi u svrhu socijalne uključenosti socijalno osjetljivih skupina, kao npr. organiziranje susreta, natjecanja, priredbi i slično.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 5.000.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinoj prijavi je 20.000,00 kuna, a najveći 80.000,00 kuna.

Odobreni iznos isplatit će se u jednom obroku (100%), sukladno raspoloživosti sredstava, što će biti definirano Ugovorom o dodjeli financijskih sredstava.

Prihvatljivi izravni troškovi su troškovi koji su neposredno vezani uz podršku kao:

  1. Ljudski resursi (plaće/naknade voditelju/ici projekta, te provoditeljima aktivnosti),
  2. Putovanja (putni troškovi, dnevnice i troškovi smještaja za potrebe obavljanja aktivnosti),
  3. Oprema,
  4. Ostali troškovi, usluge (kampanje, drugi troškovi neophodni i neposredno vezani i nužni za provedbu aktivnosti i sl.).

Prihvatljivi neizravni troškovi su: troškovi režija (plin, voda, telefon, internet, najam prostora, struja i slično), bankovni troškovi, poštanski troškovi, troškovi uredskog materijala, troškovi knjigovodstva i moraju se odnositi isključivo na razdoblje za koje se traži potpora. Prihvatljivi neizravni troškovi ne mogu biti veći od 10% ukupnog iznosa koji se traži od Ministarstva.

Rok za dostavu prijava je 15. srpnja 2019. godine.

Natječajnu dokumentaciju i više informacija možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://mdomsp.gov.hr/

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.