Grad Petrinja objavio je natječaj za dodjelu donacija poljoprivrednim udrugama i udrugama za ruralni razvoj za 2019. godinu.

Financijska potpora dodjeljivat će se za sufinanciranje programa/projekata udruga koje djeluju na području poduzetništva, gospodarstva, poljoprivrede, ruralnog razvoja, zaštite potrošača, veterinarsko-zdravstvene zaštite i povećanja turističke ponude ako su povezana s nekim od prethodno navedenih područja, a koji su od interesa za Grad Petrinju.

Područja  interesa za Grad Petrinju su:

 1. programi/projekati vezani za razvoj poljoprivrede i gospodarstva
 2. očuvanje vrijednosti prirodnih krajobraza ruralnih područja
 3. promicanje i popularizacija tradicionalnih i poljoprivrednih vrijednosti ruralnog prostora i održivog razvoja
 4. provedba programa, projekata i manifestacija vezanih za razvoj gospodarstva i poljoprivrede
 5. informiranje i edukacija javnosti o važnosti zdrave prehrane i konzumiranja domaćih svježih proizvoda
 6. zbrinjavanje i udomljavanje napuštenih i izgubljenih kućnih ljubimaca
 7. zaštita potrošča
 8. povećanje turističke ponude u smislu razvoja ruralnog područja.

Uvjeti natječaja za prijavu programa/projekta su:

 1. udruga mora biti upisana u Registar udruga Republike Hrvatske i imati registrirano sjedište u Gradu Petrinji
 2. udruga može na natječaj prijaviti najviše tri (3) projekta/programa
 3. program/projekt NE financira redovan rad udruge
 4. trajanje provođenja programa/projekta maksimalno 12 mj
 5. program/projekt mora biti besplatan za korisnike
 6. za program/projekt nisu u cijelosti već odobrena sredstva iz proračuna Europske unije, državnog proračuna ili proračuna Grada Petrinje
 7. udruga mora imati osigurane ljudske i materijalne resurse za provedbu programa/projekta
 8. udruga mora voditi transparentno financijsko poslovanje
 9. prijava na natječaj mora sadržavati sve podatke i dokumentaciju određenu natječajem
 10. prijavitelj nema dugovanja prema Gradu Petrinji

Ukupno planirana vrijednost natječaja za dodjelu donacija poljoprivrednim udrugama i udrugama za ruralni razvoj za 2019. godinu je 50.000,00 kn.

Financijska potpora za pojedini program/projekt može se odobriti u iznosu od najmanje 1.000,00 kn do najviše 30.000,00 kn.

Natječaj je otvoren do 10. srpnja  2019. godine.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://www.petrinja.hr/

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.