Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Poziv za sve zainteresirane udruge usmjerene na razvoj volonterstva u Republici Hrvatskoj da se sukladno objavljenom Pozivu prijave za financijsku podršku projektima koji doprinose promociji i razvoju volonterstva na području Republike Hrvatske.

Na ovaj Poziv mogu se prijaviti udruge koje se bave izgradnjom kapaciteta za razvoj volonterstva, ispunjavajući funkciju lokalnog ili regionalnog volonterskog centra te udruge koje se bave umrežavanjem i povezivanjem volonterskih centara te razvojem volonterstva na nacionalnoj razini.

Udruga može prijaviti projekt u partnerstvu s pravnim osobama kao što su:
– jedinice lokalne i područne(regionalne) samouprave (obvezno partnerstvo),
– udruge,
– javne ustanove,
– osnovne i srednje škole.

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 3.600.000,00 kuna.

Iznosi koji se mogu ugovoriti po pojedinačnim projektima:

P1 Lokalni volonterski centri:

Najniži iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 50.000,00 kuna, a najviši 140.000,00 kuna.

P2 Regionalni volonterski centri i mrežne organizacije volonterskih centara na nacionalnoj razini:

Najniži iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 100.000,00 kuna, a najviši iznos 250.000,00 kuna.

Prihvatljivi izravni troškovi su troškovi koji su neposredno vezani uz provedbu projekta, a raspoređuju se na sljedeći način:

  1. Ljudski resursi (plaće/naknade voditelju/ici projekta te provoditeljima aktivnosti – do 60% ukupnog iznosa koji se traži od Ministarstva, pri čemu treba navesti ime i prezime osobe koja će biti angažirana, njezine stručne kompetencije, broj mjeseci i mjesečni bruto iznos naknade)
  2. Putovanja (putni troškovi, dnevnice i troškovi smještaja za potrebe obavljanja projektnih aktivnosti)
  3. Oprema i roba (do 20% ukupnog iznosa koji se traži od Ministarstva, ovisno o planiranim aktivnostima koja mora biti specificirana po vrsti i iznosu)
  4. Ostali troškovi, usluge (kampanje, troškovi praćenja i vrednovanja provedbe projekta, drugi troškovi neophodni i neposredno vezani i nužni za provedbu projektnih aktivnosti i sl.)

Prihvatljivi neizravni troškovi projekta su troškovi režija (plin, voda, telefon, internet, najam prostora, struja i slično), bankovni troškovi, poštanski troškovi,troškovi uredskog materijala, troškovi knjigovodstva i ne mogu biti veći od 20% ukupnog iznosa koji se traži od Ministarstva za provedbu prijavljenog projekta.

Rok za dostavu prijava je 10. srpnja 2019. godine.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://mdomsp.gov.hr/

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.