Objavljen je 3. poziv na dostavu projektnih prijedloga koji se provodi u okviru Programa transnacionalne suradnje INTERREG V-B ADRION te se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj i IPA sredstava, pri čemu pridonosi Europskoj teritorijalnoj suradnji kao drugom cilju Kohezijske politike 2014. – 2020.

Opći cilj INTERREG ADRION programa je poticati izradu politika i inovacija u upravljanju koje bi potaknule integraciju partnerskih zemalja programskog područja, na osnovu bogatstva prirodnih, kulturnih i ljudskih resursa u jadransko-jonskom području.

Ovaj poziv se odnosi na dvije prioritetne osi, odnosno četiri teme, a za pojedini projekt je potrebno osigurati minimalno šest (6) projektnih partnera iz barem šest (6) zemalja programskog područja:

Prioritetna os 1 – „Inovativna i pametna regija“ 
Tema 1: Strategija pametne specijalizacije
Tema 2: Društvene inovacije

Prioritetna os 3 – „Povezana regija“
Tema 1: Pomorski promet
Tema 2: Gradski promet

Prihvatljivi prijavitelji:

Javna tijela (nacionalna i regionalna) te tijela s javnim ovlastima sa sjedištem u programskom području.

Proces prijave se provodi u jednoj fazi, što znači da se ispunjeni Prijavni obrazac i svi prilozi moraju predati do određenog datuma. Predviđeni početak projektnih aktivnosti je u studenom 2019. godine.

Rokovi za predaju prijava su za:
Prioritetnu os 1 do 29.7.2019.
Prioritetnu os 3 do 31.7.2019.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://razvoj.gov.hr/

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.