U cilju provedbe Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2018. do 2020. godine, Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje sredstvima Državnog proračuna u 2019. godini.

Ciljnu skupinu Programa čine nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca smrtno
stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog
rata i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom.

Za potporu mogu kandidirati osobe iz ciljne skupine koje su bile nezaposlene najmanje 30 dana prije stjecanja
svojstva nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstava kao jedinog ili glavnog zanimanja upisanog u
Upisnik poljoprivrednika i početka uplaćivanja doprinosa za mirovinsko osiguranje, a ukoliko je isto započelo
nakon 10. kolovoza 2018. godine.

Iznimno, za potporu po ovom javnom pozivu u 2019. godini mogu kandidirati osobe iz ciljne skupine koje
su bile nezaposlene najmanje 30 dana prije osnivanja i registracije vlastite samostalne djelatnosti (obrta,
trgovačkog društva ili druge samostalne profesionalne djelatnosti), a djelatnost je osnovana i registrirana nakon
10. kolovoza 2018. godine (bez obzira radi li se o djelatnosti u mirovanju ili aktivnoj djelatnosti).

Poslovni subjekt temeljem čijeg pokretanja osoba iz ciljne skupine traži potporu po ovom javnom pozivu
mora biti u 100% vlasništvu podnositelja zahtjeva i registrirana na području Republike Hrvatske.

Iznimno, ukoliko je poslovni subjekt u suvlasništvu, za potporu mogu kandidirati isključivo podnositelji
zahtjeva koji su u partnerstvu odnosno ortaštvu s još najviše jednim partnerom, pri čemu omjer
vlasništva/partnerstva mora biti najmanje 50% u korist podnositelja zahtjeva, a isto treba dokazati
odgovarajućim ugovorom o partnerstvu ili ortaštvu.

Novčana potpora iznosi do najviše 80.000,00 kuna, uključujući i navedeni iznos. Novčana potpora je
jednokratna i nepovratna ukoliko se namjenski utroši u skladu s poslovnim planom.

Prihvatljivi troškovi su: 
1. kupnja strojeva, opreme i alata nužnih za obavljanje djelatnosti
2. kupnja teretnih vozila (kategorija vozila N1) kada je isto neophodno sredstvo za rad prema predmetu
poslovanja (djelatnosti) u najvišem iznosu 20.000,00 kuna,
3. kupnja informatičke opreme izravno potrebne za rad, uključujući kupnju licenciranih informatičkih programa,
4. kupnja zaštitne i radne odjeće i opreme,
5. najam/zakup poslovnog ili skladišnog prostora (prihvatljivi u najvišem iznosu 6.000,00 kuna),
6. unutarnje uređenje poslovnog, proizvodnog i skladišnog prostora (prihvatljivi u najvišem iznosu 10.000,00 kuna, a isto se odnosi na radove manjeg opsega poput soboslikarstva i sl.),
7. opremanje poslovnog, proizvodnog i skladišnog prostora (prihvatljivi u najvišem iznosu 30.000,00 kuna, a isto se odnosi na nužnu uredsku opremu, skladišne stalaže i sl.),
8. vezani uz ispitivanje, atestiranja i standardizaciju proizvoda/usluga, uvođenja normi i znakova kvalitete,
9. promidžbe i oglašavanja (prihvatljivi u najvišem iznosu 20.000,00 kuna)
10. knjigovodstvenih usluga (prihvatljivi u najvišem iznosu 5.000,00 kuna),
11. doprinosa za vlasnika djelatnosti (prihvatljivi u najvišem iznosu 10.000,00 kuna),
12. ostali troškovi koji predstavljaju izravno sredstvo za rad isključivo sukladno djelatnosti iz poslovnog plana.

Prihvatljivi troškovi u poljoprivrednom sektoru su:
1. kupnja poljoprivredne mehanizacije (npr. motokultivator, priključci i ostala mehanizacija),
2. kupnja poljoprivredne opreme (npr. oprema za košnju, gnojidbu, sjetvu, sadnju, zaštitu bilja, berbu, žetvu, navodnjavanje, plastenik i sl.),
3. kupnja pčelarske opreme i pribora (npr. košnice za pčele, vrcaljke, topionika i sl.),
4. nabavka domaćih životinja (stoke, peradi, pčela i dr.) u najvišem iznosu 30.000,00 kuna,
5. najam/zakup zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje (prihvatljivi u najvišem iznosu 6.000,00 kuna),
6. stavljanje u funkciju prostora ili zemljišta (npr. ograđivanje prostora za uzgoj životinja i uzgoj poljoprivrednih kultura, podizanje nastambi za životinje i sl.) u najvišem iznosu 30.000,00 kuna,
7. doprinosi za nositelja OPG-a (prihvatljivi u najvišem iznosu 10.000,00 kuna),
8. ostali troškovi koji predstavljaju izravno sredstvo za rad isključivo sukladno djelatnosti iz poslovnog
plana, vezano uz primarnu poljoprivrednu proizvodnju.

Zahtjevi se podnose na adresu Ministarstva hrvatskih branitelja, do 15. srpnja 2019. godine.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://branitelji.gov.hr

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.