Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinciranje projekata primjene koncepata „Pametnih gradova i općina“.

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda radi neposrednog sufinanciranja projekata primjene koncepta „pametnih gradova i općina“ kojima se ostvaruje inovativan i učinkovit pristup upravljanju gradom odnosno općinom, te inovativna provedba poslova grada ili općine utvrđenih Zakonom o lokalnoj i područnoj samoupravi.

Prihvatljiva područja za provedbu projekta u poslovima grada ili općine su:

 1. gospodarstvo,
 2. poboljšanje sigurnosti građana i imovine,
 3. održivi promet,
 4. gospodarenje energijom, zaštita okoliša, klimatske promjene,
 5. upravljanje gradom ili općinom i uslugama,
 6. obrazovanje i kvaliteta života građana

Primjenom koncepta „pametnih gradova i općina“ moraju se ostvariti osnovni ciljevi integracije tehnoloških rješenja za ostvarenje: održivog razvoja, učinkovite infrastrukture, primjene energetske učinkovitosti i poboljšanja kvalitete života građana.

Prihvatljivi projekti i područja, odnosno predmeti i ciljevi Javnog poziva, detaljno su opisani u UPUTAMA ZA PRIJAVITELJE.

Fond će, po ovom Javnom pozivu, dodjeljivati sredstva pomoći na sljedeći način:

 • Do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja za ulaganja koja se nalaze na području posebne državne skrbi, prve skupine otoka, prvoj skupini jedinica lokalne samouprave te za projekte koji se provode u svrhu zaštite, održavanja, očuvanja i upravljanja zaštićenim dijelovima prirode;
 • Do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja za ulaganja koja se nalaze na području druge skupine otoka, području koje je određeno kao brdsko-planinsko područje, drugoj skupini jedinica lokalne samouprave;
 • Do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o ulaganjima na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Dodijeljena sredstva Fonda mogu iznositi najviše 200.000,00 kuna po Zahtjevu. Podnositelj može dostaviti najviše dva zahtjeva za korištenje sredstava.

 

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI su izravni troškovi neposredno povezani s provedbom projekta:

 • Troškovi rada zaposlenih na projektu
 • Troškovi vanjskih usluga
 • Troškovi vezani uz promotivne aktivnosti izravno povezani s provedbom projekta
 • Troškovi vezani za kupnju neophodne nove opreme i uređaja za provođenje projekta
 • Ostali troškovi

 

Rok za dostavu Zahtjeva za ulaganja počinje teći 45 dana od dana objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava istekom kalendarske godine odnosno objavom o iskorištenosti predviđenih sredstava.

 

Detaljnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.

 

IZVOR: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost