Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Inovacije u S3 područjima”, kojim se MSP-ovi potiču na komercijalizaciju inovacija proizvoda/usluga isključivo u skladu s identificiranim prioritetnim tematskim područjima i međusektorskim temama Strategije pametne specijalizacije (S3).

Svrha Poziva je podržati ulaganje MSP-ova koji su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjereni na proizvodnju i
komercijalizaciju inovativnih proizvoda/usluga koji su novi za tržište i koji se mogu primijeniti i svrstati u jedno ili više S3 tematskih prioritetnih područja.

Kako bi ispunio uvjete prihvatljivosti, prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

Partnerstvo nije dozvoljeno, prijavitelj projekt provodi samostalno. Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 634.000.000,00 kuna bespovratnih sredstava za razdoblje 2014. – 2020. Ukupni najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 20.000.000,00 kuna po projektnom prijedlogu, a najniži iznos
je 750.000,00 kuna.

U skladu s predmetom Poziva prihvatljive su aktivnosti namijenjene ulaganju u materijalnu i nematerijalnu imovinu, pribavljanju patenata, troškova osoblja u svrhu uvođenja inovacije procesa ili organizacije poslovanja nužnih za proizvodnju i komercijalizaciju inovativnih proizvoda/usluga koji su novi za tržište isključivo u skladu s identificiranim prioritetnim tematskim područjima i međusektorskim temama Strategije pametne specijalizacije (S3).

Prihvatljive aktivnosti projekta moraju biti usmjerene na komercijalizaciju inovativnog proizvoda/usluge koji je novi za tržište, prvenstveno kroz aktivnosti koje se odnose na inovacije procesa i organizacije poslovanja.

Projektom će se financirati sljedeće prihvatljive aktivnosti:
1. Inovacija organizacije poslovanja MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga;
2. Inovacija procesa MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga;
3. Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta isključivo u svrhu provedbe aktivnosti iz točke 1. i/ili 2. ;
4. Prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta (Program de minimis).
* Aktivnosti pod br. 1. i 2. mogu se provoditi samostalno, dok se aktivnosti pod br. 3. i 4. ne mogu se provoditi samostalno, nego zajedno s aktivnosti „Inovacija organizacije poslovanja“ i/ili „Inovacija procesa“.

Projektni prijedlog podnosi se putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku od 15. srpnja 2019. godine u 11:00 sati s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 15. studenog 2019. godine u 11:00 sati.

 

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor:  https://www.mingo.hr

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.