Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Poziv za udruge koje su programski usmjerene na pružanje usluge savjetovanja za žrtve nasilja u obitelji.

Opći cilj Poziva je osigurati savjetodavnu pomoć žrtvama nasilja u obitelji kroz financijsku podršku organizacijama civilnoga društva koje u svom djelokrugu pružaju uslugu savjetovanja za žrtve nasilja u obitelji.

Prihvatljivi prijavitelji su udruge koje djeluju u području aktivnosti raspisanog Poziva, što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge.

Prioritetno područje Poziva je usluga savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji i obuhvaća sljedeće aktivnosti:

  1. Psihosocijalna pomoć za žrtve nasilja u obitelji;
  2. Pravna pomoć za žrtve nasilja u obitelji.

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 3.000.000,00 kuna. Najniži iznos financijskih sredstava koji se putem Poziva može dodijeliti po pojedinom projektu je 150.000,00 kuna, a najviši 400.000,00 kuna.

Prijava projekta u partnerstvu nije obavezna, ali se partnerstvom na projektu može ostvariti prednost u financiranju.

Prihvatljivi partneri su:

  • organizacije civilnog društva (udruge),
  • ustanove socijalne skrbi,
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prihvatljivi izravni troškovi su troškovi koji su neposredno vezani uz provedbu projekta. Oni se raspoređuju na sljedeći način:

  1. Ljudski resursi (bruto plaća/naknada voditelju/ici projekta, te izvršiteljima aktivnosti – trošak koji može iznositi do 60% ukupnog iznosa koji se traži od Ministarstva);
  2. Putovanja (putni troškovi, dnevnice i troškovi smještaja za potrebe obavljanja projektnih aktivnosti);
  3. Oprema i roba (do 5% ukupnog iznosa);
  4. Ostali troškovi, usluge (hrana i higijena, te ostali nespomenuti troškovi nužni za provedu aktivnosti projekta).

Prihvatljivi neizravni troškovi projekta su: troškovi režija (plin, voda, telefon, internet, najam prostora, struja i slično), bankovni troškovi, poštanski troškovi, troškovi uredskog materijala i svi ostali troškovi vezani uz projekt koji nisu navedeni u izravnim troškovima. Prihvatljivi neizravni troškovi prijedloga projekta mogu iznositi najviše do 20% ukupnog iznosa koji se traži od Ministarstva.

Rok za dostavu prijava je 6. kolovoza 2019. godine.

 

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://mdomsp.gov.hr/

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.