Dana 03. srpnja 2019. godine Grad Petrinja donio je Odluku o proglašenju prirodne nepogode za poplavu koja je nanjela velike materijalne štete na poljoprivredi, građevinama i prometu 22.06.2019. i tuču na poljoprivredi prethodno navedenog datuma na području Grada Petrinje.
Mole se svi građani koji posjeduju imovinu na području Grada Petrinje, a ista je pretrpjela štetu od poplave ili tuče da podnesu prijavu štete u što je moguće kraćem vremenskom roku.
Prijava štete podnose se u Gradskoj upravi Grada Petrinje, I. Gundulića 2, pisarnica, soba broj 2.