Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava uputilo je Gradu Petrinji Poziv za dostavu prijedloga operacije „Dodjela bespovratne potpore za razvoj poduzetništva na području Grada Petrinje“ koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava.

Cilj Poziva je promicanje održivog i kvalitetnog zapošljavanja putem poticanja samozapošljavanja, zapošljavanja, poduzetništva i osnivanja poduzeća.

Prihvatljivi prijavitelj na Poziv je Grad Petrinja.

Maksimalan iznos za sufinanciranje operacije „Dodjela bespovratne potpore za razvoj poduzetništva na području Grada Petrinje“, predviđen ovim Pozivom iznosi 10.000.000,00 kuna, a intenzitet potpore iznosi 100% prihvatljivih troškova.

Prihvatljive aktivnosti:
1. Upravljanje projektom i administracija
2. Potpore za razvoj mikro, malog i srednjeg poduzetništva (subjekti malog gospodarstva)
3. Promidžba i vidljivost

Ovim Pozivom financirat će se otvaranje novih radnih mjesta odnosno smanjenje broja nezaposlenih osoba kroz jačanje malog i srednjeg poduzetništva dodjelom potpora za samozapošljavanje i zapošljavanje radnika, stručno usavršavanje, polaganje stručnih i strukovnih ispita, promociju održivog i kvalitetnog zapošljavanja te za konzultantske usluge usmjerene razvoju poslovanja, namijenjenih stanovnicima grada Petrinje.

 

Više informacija  možete pronaći na poveznici.

Izvor: http://www.esf.hr/