Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisalo je Javni poziv za prijavu projekata udruga koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika učenicima s teškoćama u razvoju za 2019./2020. školsku godinu.

Predmet ovoga Javnog poziva je prikupljanje prijava udruga koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama za financijsku potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja onim učenicima s teškoćama u razvoju kojima u 2019./2020. školskoj godini nije osiguran pomoćnik u nastavi natječajem „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“.

Svaka udruga čija je djelatnost od općeg dobra u Republici Hrvatskoj ima pravo prijaviti se na ovaj Poziv i može prijaviti samo jedan projekt s jednim ili više partnera.

Pravo prijave na Javni poziv ima udruga:
– čije je primarno djelovanje usmjereno na područje skrbi o učenicima s teškoćama u razvoju ili
osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj;
– koja je registrirana prema Zakonu o udrugama (NN 74/14) i djeluje na području jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske, a u službi općeg/javnog dobra i u skladu s općim vrednotama utvrđenim Ustavom Republike Hrvatske;
– koja je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske te aktivno i kontinuirano djeluje u Republici Hrvatskoj najmanje dvije (2) godine, zaključno s danom objave natječaja,
– koja ima sposobnosti (stručne, prostorne, upravljačke/organizacijske, financijske i ostale resurse) za organizaciju pružanja usluge pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju;
– koja uredno i transparentno vodi financijsko poslovanje;
– koja ima aktivno tijelo upravljanja (skupštinu/sabor/upravni odbor) koji vodi učinkovitu razvojnu politiku i administrativnu kontrolu;
– koja je projektima u prethodnom razdoblju ispunila sve ugovorne obveze prema Ministarstvu i svim drugim davateljima financijskih potpora iz Državnoga proračuna/javnih izvora, uključujući i sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću.

Prioritet ovoga Javnog poziva je osiguravanje neposrednoga rada pomoćnika u nastavi s:
1. učenicima s teškoćama u razvoju koji su imali osiguranu potporu pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika projektima udruga u 2018./2019. školskoj godini, a nije im osiguran pomoćnik u nastavi/stručno komunikacijski posrednik natječajem „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“;
2. učenicima s teškoćama u razvoju koji se školuju u drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja, a u nadležnosti su ministarstva nadležnog za socijalnu skrb i ministarstva nadležnog za zdravstvo.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja će na temelju javnog poziva dodijeliti do 12.000.000,00 kuna udrugama koje mogu zatražiti 100% iznosa za financiranje.

Rok za podnošenje prijave projekta na Javni poziv je 19. kolovoza 2019. godine.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://mzo.gov.hr

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.