Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama. Poziv je objavljen u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020, točnije Specifičnog cilja 5a1 – Poboljšanje praćenja, predviđanja i planiranja mjera prilagodbe klimatskim promjenama.

Svrha poziva je pružiti potporu provedbi primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama u ranjivim i/ili transverzalnim sektorima iz Sedmog nacionalnog izvješća.

Prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti subjekti koji su organizacije za istraživanje i širenje znanja (istraživačke organizacije) i/ili istraživačke infrastrukture u skladu s definicijama istraživačke organizacije i istraživačke infrastrukture. Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu, a može imati više od jednog partnera

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 34.200.000,00 kuna.
Najniži iznos koji može biti dodijeljen iznosi 200.000,00 kuna, a najviši 3.000.000,00 kuna.

Prijavitelj može podnijeti jedan projektni prijedlog te se s jednim prijaviteljem može sklopiti maksimalno jedan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:
– Aktivnosti organizacije i provedbe primijenjenog istraživanja za klimatske promjene za odabrane ranjive i/ili transverzalne sektore iz Sedmog nacionalnog izvješća;
– Aktivnosti osiguravanja javnosti i dostupnosti podataka i projektnih rezultata (prijedloga mjera prilagodbe klimatskim promjenama) te aktivnosti podizanja svijesti šire javnosti o utjecaju, ranjivosti i mogućnostima prilagodbe klimatskim promjenama (jačanje otpornosti);
– Aktivnosti jačanja kapaciteta članova stručnog tima za provedbu istraživanja, u svrsi jačanja stručnog znanja i razmjene iskustva isključivo vezanih za predmet primijenjenih istraživanja;
– Aktivnosti upravljanja projektom i administracije za provedbu projekta;
– Aktivnosti informiranja i vidljivosti obuhvaćaju prihvatljive podaktivnosti vezane uz
ispunjavanje uvjeta vidljivosti.

Sljedeće kategorije troškova smatraju se prihvatljivima:

-Troškovi usluga vezanih uz organizaciju i provedbu primijenjenog istraživanja za klimatske promjene za odabrane ranjive i/ili transverzalne sektore iz Sedmog nacionalnog izvješća;
– Troškovi nabave istraživačke opreme;
– Troškovi najma opreme i istraživačke infrastrukture;
– Troškovi usluga i opreme vezanih uz osiguravanje javnosti i dostupnosti podataka i projektnih rezultata (prijedloga mjera prilagodbe klimatskim promjenama) te podizanja svijesti šire javnosti o utjecaju, ranjivosti i mogućnostima prilagodbe klimatskim promjenama (jačanje otpornosti);
– Troškovi usluga vezanih uz jačanje kapaciteta članova stručnog tima za provedbu istraživanja, u svrsi jačanja stručnog znanja i razmjene iskustva isključivo vezanih za predmet primijenjenih istraživanja;
– Troškovi upravljanja kao troškovi savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti;
– Troškovi putovanja, kotizacija, dnevnica i smještaja;
– Izravni troškovi osoblja.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva na dostavu projektnih prijedloga s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. ožujka 2020. godine. Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 23. rujna 2019. godine.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://mzoe.gov.hr

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.