Pravilnikom se utvrđuje provedba mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. i postupci dodjele potpore.

Putem portala e-savjetovanje, za javnu raspravu dostupan je Prijedlog pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Pravilnikom o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. ujednačuju se procedure i provedba postupaka dodjele potpore iz mjera Programa ruralnog razvoja, za sve mjere iz Programa ruralnog razvoja i financijske instrumente, osim IAKS mjera. Jedinstveni pravilnik smanjuje administrativno opterećenje te zamjenjuje veliki broj dosadašnjih pravilnika za pojedine mjere, podmjere i tipove operacija. Ovim Pravilnikom propisuje se i objava natječaja na e-savjetovanju prije same objave kako bi svi zainteresirani dionici imali pravo na aktivno sudjelovanje u savjetovanju davanjem komentara i prijedloga.

Stoga se pozivaju svi zainteresirani dionici da se konstruktivnim komentarima uključe u izradu konačne verzije Pravilnika. U e-savjetovanje se možete uključiti putem poveznice.

Rok za dostavu komentara je 9. kolovoza 2019. godine.

Izvor: https://ruralnirazvoj.hr