Udruga gradova i Hrvatski pravni centar u okviru projekta Gradovi za jednakost otvaraju prijave za promicanje i identificiranje dobrih praksi gradova na području jednakosti.

Indeks “Gradovi za jednakost” namijenjen je gradovima koji žele unaprijediti svoju praksu u području promicanja jednakosti. On omogućava gradovima da procijene vlastiti učinak u ovom području i tako dijagnosticiraju razinu svoje postojeće prakse pomoću dvanaest pokazatelja.

Ovi pokazatelji odnose se na način na koji grad unapređuje jednakost kroz svoje funkcije nositelja demokracije na lokalnoj razini, pružatelja javnih usluga i poslodavca, te kroz uključivanje građana.

Indeks se zasniva na upitniku za samoprocjenu, kojeg možete preuzeti na poveznici.

Svi gradovi koji budu sudjelovali u Indeksu dobit će digitalnu značku koju mogu istaknuti na svojim mrežnim stranicama i drugim elektronskim publikacijama i tako objaviti svoju uključenost.

Popunjene upitnike (s pratećom dokumentacijom i dokazima) potrebno je dostaviti e-mailom na adresu indeks@udruga-gradova.hr do 2. rujna 2019. godine.

Detaljnije pročitajte na poveznici.

Izvor: https://www.udruga-gradova.hr