Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavljuju Natječaj za prijavu programa udruga u području prevencije ovisnosti, suzbijanja zlouporabe droga i smanjenja šteta za dodjelu financijskih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u Republici Hrvatskoj za 2019. godinu.

Opći cilj Natječaja je suzbiti i spriječiti pojavu ovisnosti među djecom i mladima te rizično ponašanje djece i mladih vezano uz eksperimentiranje sa sredstvima ovisnosti kao i unaprjeđenje provedbe programa resocijalizacije ovisnika.

Natječaj se raspisuje za sljedeća prioritetna područja i to:

PI. PREVENCIJA OVISNOSTI (Ukupno planirana sredstva iznose 2.600.000,00 kn)
PI.A Programi prevencije ovisnosti o alkoholu, drogama, kockanju i novim tehnologijama
PI.B Programi prevencije ovisnosti koji su u skladu s Europskim standardima za kvalitetnu prevenciju zlouporabe droga (EDPQS)

PII. PROGRAMI RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA  (Ukupno planirana sredstva iznose 1.800.000,00 kuna) – Programi resocijalizacije ovisnika o alkoholu, drogama, kockanju i novim tehnologijama (psihosocijalna podrška i uključivanje u različite društvene aktivnosti s ciljem njihove društvene reintegracije)

PIII. PROGRAMI SMANJENJA ŠTETA (Ukupno planirana sredstva iznose 6.200.000,00 kuna)

Ukupna planirana vrijednost Natječaja je 10.600.000,00 kuna.

Prioritetno područje PI. A – Najmanji iznos koji se može odobriti u kategoriji programa udruga je 80.000,00 kuna, a najviši 120.000,00 kuna po jednom programu.

Prioritetno područje PI. B – Najmanji iznos koji se može odobriti u kategoriji programa udruga je 100.000,00 kuna, a najviši 200.000,00 kuna po jednom programu.

Prioritetno područje P II.  – Najmanji iznos koji se može odobriti u kategoriji programa udruga je 100.000,00 kuna, a najviši 150.000,00 kuna po jednom programu.

Prioritetno područje P III.  – Najmanji iznos koji se može odobriti u kategoriji programa udruga je 100.000,00 kuna, a najviši 900.000,00 kuna po jednom programu.

Udruga može od nadležnih ministarstava zatražiti do 100% iznosa za financiranje programa.

Jedna udruga može prijaviti najviše jedan program u jednom prioritetnom području P I., P II. vodeći računa da ista udruga na ovaj zajednički natječaj može prijaviti najviše 3 programa.

Po ovom Natječaju financirat će se trogodišnji programi u trajanju do 36 mjeseci od dana potpisivanja ugovora odnosno datuma koji je ugovorom utvrđen kao početak provedbe.

Iznimno, zbog kontinuiteta provedbe programa smanjenja štete, u području PIII., za uspješne prijavitelje moguće je priznavanje troškova provedbe programa od 01.07.2019. godine što će se dodatno urediti ugovorom.

Prihvatljivi izravni troškovi su troškovi koji su neposredno vezani uz provedbu programa kao što su:
– ljudski resursi;
– putovanja (putni troškovi, dnevnice i troškovi smještaja za potrebe obavljanja programskih aktivnosti);
– oprema, strojevi, namještaj, roba i manji adaptacijski radovi (u pravilu do 10%, ukupnog iznosa koji se traži od  ministarstva;
– ostali troškovi i usluge (kampanje, edukacije za ključne korisnike, troškovi praćenja i vrednovanja provedbe
programa, izrada video spotova te promotivnih sadržaja na društvenim mrežama, TV/radio reklame, posteri,
press konferencije, web stranice, promo majice i sl., te drugi troškovi neophodni i neposredno vezani i nužni za
provedbu programnih aktivnosti i sl.)

Prihvatljivi neizravni troškovi programa su: troškovi režija (plin, voda, telefon, internet, najam prostora, struja i slično), knjigovodstveni servis, bankovni troškovi, poštanski troškovi, troškovi uredskog materijala i svi ostali troškovi vezani uz program koji nisu navedeni u izravnim troškovima.

Prijava na Natječaj podnosi se kroz sustav www.financijskepodrske.hr, a rok za dostavu prijava je 30. kolovoza 2019. godine.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://zdravlje.gov.hr

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.