Ministarstvo kulture ovim putem najavljuje da će Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. godinu.

Poziv će biti raspisan 4. rujna s rokom prijave do 4. listopada 2019. godine.

Kako bi se prijaviteljima omogućila potpuna javna usluga kroz sustav e-prijavnice bez potrebe podnošenja i slanja papirnatih dokumenata te smanjili administracijski troškovi, Ministarstvo kulture u potpunosti je digitaliziralo natječajni postupak.

Prijave će se podnositi isključivo elektroničkim putem kroz e-pisarnicu dostupnu na mrežnim stranicama Ministarstva kulture, gdje će se nalaziti i sve potrebne upute za podnošenje prijava elektroničkim putem.

Važno je napomenuti kako će za popunjavanje e-prijavnice biti potrebna autentifikacija kroz Osobni korisnički pretinac sustava e-Građanin. Stoga se svaka osoba koja će ispunjavati prijavnicu bilo za fizičku ili pravnu osobu, treba registrirati u sustav e-Građanin minimalne sigurnosne razine 2. Novost je i digitalna pohrana propisane popratne dokumentacije, koju će trebati skenirati i pohraniti digitalno u samu e-prijavnicu.

Više informacija pogledajte na poveznici.

Izvor: https://www.min-kulture.hr