Upravni odbor LAG-a Zrinska gora – Turopolje donio je Odluku o sufinanciranju projektne dokumentacije u svrhu prijava na raspoložive natječaje.

Korisnici prava na refundaciju su svi članovi LAG-a Zrinska gora – Turopolje koji su u procesu pripreme projekata za prijavu na raspoložive natječaje.

Troškovi vanjskih intelektualnih usluga koje se smatraju prihvatljivi za refundaciju su:
– troškovi pripreme projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, studije utjecaja na okoliš i prirodu;
– troškovi pripreme projekata za natječaje za financiranje projekata iz EU, nacionalnih, regionalnih, lokalnih ili drugih izvora;
– troškovi provedbe projekata financiranih iz EU, nacionalnih, regionalnih, lokalnih ili drugih izvora.

Ukupni raspoloživi iznos za refundaciju troškova vanjskih intelektualnih usluga tijekom 2019. godine iznosi 100.000,00 kuna, a po pojedinom Korisniku ne može prijeći iznos od 5.000,00 kuna tijekom jedne kalendarske godine.

Detaljnije pročitajte na poveznici.

Izvor: https://lag-zrinskagora-turopolje.hr