Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavljuje Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2019. godinu kojim poziva udruge mladih i za mlade te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da sukladno Pozivu prijave projekte koji doprinose podizanju kvalitete života mladih.

Opći cilj Poziva je osnaživanje udruga mladih i za mlade te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u svrhu podizanja kvalitete života mladih.

Prioritetna područja Poziva su:

P.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu
a) Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u društvu
b) Mladi i održivi razvoj zajednice
c) Poticanje međunarodne mobilnosti mladih

 P.2. Savjetovanje i informiranje mladih, organizacija slobodnog vremena mladih i podrška inicijativama mladih u zajednici
a) Regionalni informativni centri za mlade
b) Lokalni informativni centri za mlade
c) Organizacija slobodnog vremena mladih putem klubova za mlade
d) Centri za mlade

P.3. Povećanje znanja i vještina, zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada te poticanje socijalnog uključivanja mladih
a) Osposobljavanje za (društveno) poduzetništvo i samozapošljavanje
b) Rad s mladima koji nisu u sustavu obrazovanja i osposobljavanja te koji nisu zaposleni (mladi u NEET statusu) c) Socijalno uključivanje mladih u sustavu socijalne skrbi

 P.4.  Mladi u ruralnim sredinama

 P.5. Lokalni i regionalni programi za mlade

Prihvatljivim prijaviteljima za prioritetna područja P.1., P.2., P.3. i P.4. smatra se udruga koja udovoljava uvjetima Poziva, dok se prihvatljivim prijaviteljima u prioritetnom području P.5. smatra se jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja udovoljava uvjetima Poziva.

Jedan prijavitelj može prijaviti i ugovoriti samo jedan projekt na ovaj Poziv. Prijava projekta u partnerstvu nije obvezna, osim za područje P.3., P.4.,i P.5.

Za financiranje projekata u okviru ovog Poziva raspoloživ je ukupan iznos od 8.200.000,00 kuna. 

Prihvatljivi izravni troškovi su troškovi koji su neposredno vezani uz provedbu projekta. Oni se raspoređuju na sljedeći način:

  1. Ljudski resursi (plaće/naknade voditelju/ici projekta, te provoditeljima aktivnosti- do 60% ukupnog iznosa koji se traži od Ministarstva),
  2. Putovanja (putni troškovi, dnevnice i troškovi smještaja za potrebe obavljanja projektnih aktivnosti),
  3. Oprema i roba (do 10% iznosa koji se traži od Ministarstva),uz iznimku projekata koji se prijavljuju u prioritetnom području P 4. Mladi u ruralnim sredinama (do 25% iznosa koji se traži od Ministarstva),
  4. Ostali troškovi, usluge (kampanje, troškovi praćenja i vrednovanja provedbe projekta, drugi troškovi neophodni i neposredno vezani i nužni za provedbu projektnih aktivnosti i sl. – do najviše 20% ukupnog iznosa koji se traži od Ministarstva).

Prihvatljivi neizravni troškovi projekta su: troškovi režija (plin, voda, telefon, internet, najam prostora, struja i slično), bankovni troškovi, poštanski troškovi,troškovi uredskog materijala, troškovi knjigovodstva.

Poželjno je da aktivnosti obuhvaćaju nekoliko jedinica lokalne samouprave (općina/gradova) na području iste županije. Planirano trajanje projekta je najkraće 3 mjeseca, a najdulje 12 mjeseci. Provedba započinje prvi sljedeći dan nakon dana potpisivanja ugovora između udruge/jedinice lokalne i područne(regionalne) samouprave i Ministarstva, osim ako je ugovorom utvrđeno drugačije.

Cjelovitu natječajnu dokumentaciju potrebno je na propisan način postaviti u sustav www.financijskepodrske.hr najkasnije do 30. kolovoza 2019. godine u 14:00 sati.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://mdomsp.gov.hr

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.