Vlada RH donijela je, na temelju Zakona o poljoprivredi, Program potpore za proizvođače jabuka za 2019. godinu. 

Prema programu, korisnici potpore su proizvođači jabuka koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika za površine na kojima proizvode jabuke i koje su upisane u ARKOD. Iznos potpore utvrđuje se razmjerno površinama pod jabukama za koje je podnesen zahtjev za potporu iz ovog Programa, a cilj potpore je provedba aktivnosti koje doprinose sprječavanju širenja bolesti i nastanka dugoročnih šteta uslijed izvanrednih vremenskih okolnosti te održavanje površina pod trajnim nasadima u dobrom proizvodnom stanju.

Agencija za plaćanja obavljati će administrativnu obradu zahtjeva, kontrolu na terenu te isplatu potpore proizvođačima jabuka.

Za provedbu Programa potpore osigurana su financijska sredstva u Državnom proračunu u ukupnom iznosu od 20 milijuna kuna.

Program je dostupan na poveznici.

Izvor: https://poljoprivreda.gov.hr