Obavještavamo vas da je Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije objavila  ažuriranu uputu za korisnike i popis najčešćih pogrešaka prilikom provođenja postupaka javne nabave.

Svrha je upute upoznati korisnike ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz ESI fondova, a za koje je nadležna Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU) s najčešćim pogreškama pri izrade dokumentacije o nabavi te njihovim posljedicama sukladno dosadašnjoj praksi unutar sustava upravljanja i kontrole ESI fondova, kao i nalazima revizora, ali i skrenuti pažnju na potencijalno restriktivne odredbe i postupanje za koje još ne postoji utvrđena praksa.

Uputu za korisnike možete pronaći na poveznici.

Izvor: SAFU