Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost obavještava podnositelje Zahtjeva za sufinanciranje na Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske ili toplinske i rashladne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju, raspisan 26. lipnja 2019. godine, da su temeljem zahtjeva poslanih Fondu do 11:53:35 sati 2. srpnja 2019. godine raspoloživa sredstva Poziva iskorištena, te se isti smatra zatvorenim.

Fond će Podnositeljima, koji su u navedenom vremenu poslali zahtjeve sa svom obveznom dokumentacijom, dostaviti Odluku o dodjeli sredstava i Ugovor o sufinanciranju, a Podnositeljima koji su ih dostavili s nepotpunom dokumentacijom, pisanu obavijest o razlozima njihovog neprihvaćanja.

Fond neće razmatrati zahtjeve ni njihove dopune poslane prije objave Poziva i nakon iskorištenja raspoloživih sredstava.

Obavijest možete pogledati na poveznici.

Izvor: http://www.fzoeu.hr