Javna ustanova PETRA – Petrinjska razvojna agencija planira izgradnju Poduzetničkog društvenog centra u užem centru grada Petrinje. Zgrada će biti namijenjena sadašnjim i budućim poduzetnicima, mladima koji su završili školovanje i imaju ambicije pokrenuti vlastiti posao, ali nemaju još dovoljno znanja, udrugama koje se bave društvenim poduzetništvom te ostalim korisnicima (mladima, nezaposlenima koji aktivno traže posao, ostalim građanima i široj zajednici). Ovom investicijom osigurat će se inkubacijski prostori za poduzetnike početnike te oprema, usluge podrške i edukacije za sve zainteresirane poduzetnike i one koji to namjeravaju postati.

Istraživanje tržišta na području grada Petrinje provodi se s ciljem dobivanja informacija o potrebama i preferencijama budućih i postojećih poduzetnika, s naglaskom na potrebe za poslovnim prostorima te zainteresiranost za određene teme edukacija. Prikupljeni podaci koristit će se isključivo u ovu svrhu, obrađivati u skladu sa zahtjevima Opće uredbe o zaštiti podataka i sukladno propisima o zaštiti podataka te će se obraditi na način da konačni rezultati istraživanja neće biti povezivi s pojedinačnim ispitanikom.

Istraživanje tržišta provodi se u sklopu projekta „Poduzetničko društveni centar Petrinja“ (2RP2) koji se financira iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, točnije poziva “Priprema dokumentacije i izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskih planova malih gradova na ratom pogođenim područjima”.

Nastavno na navedeno, molimo Vas da se uključite u istraživanje kako bismo dobili što relevantnije podatke pomoću kojih bismo aktivnosti prilagodili Vašim interesima i potrebama.

Anketi možete pristupiti putem poveznice.