Ministarstvo zdravstva raspisuje Natječaj za prijavu programa udruga iz područja psihosocijalne potpore u svrhu traženja financijske potpore iz dijela prihoda od igara na sreću za 2019. godinu.

Opći cilj ovog natječaja je doprinijeti zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja stanovništva u Republici Hrvatskoj.

Specifični ciljevi ovog natječaja su unaprjeđenje psihičkog i tjelesnog zdravlja osoba oboljelih od malignih, kroničnih nezaraznih, rijetkih i zaraznih bolesti (bolesti srca i krvnih žila, dijabetes, područje virusnih hepatitisa, spolno-prenosive bolesti) te unaprjeđenje zdravlja ranjivih skupina kroz potporu udrugama u provođenju programa koji pridonose psihosocijalnoj potpori oboljelima od malignih, kroničnih nezaraznih, rijetkih i zaraznih bolesti.

Na ovaj Natječaj pravo prijave imaju udruge koje djeluju u nekom od prioritetnih područja raspisanih Natječajem. Prijava programa u partnerstvu nije obvezna u prioritetnom području PI i PII, ali je poželjno da udruga provodi program u partnerstvu s dionicima na lokalnoj, ali i nacionalnoj razini, posebice ukoliko bi partnerstvo dovelo do uspješnije realizacije ciljeva programa i njegove učinkovitije provedbe.

Natječaj se raspisuje za sljedeća prioritetna područja i to:
P1 – Preventivni programi u području organiziranog provođenja psihosocijalne potpore oboljelima od malignih bolesti – suradnja s udrugama;
P2 – Preventivni programi u području organiziranog provođenja psihosocijalne potpore oboljelima od kroničnih nezaraznih, zaraznih i rijetkih bolesti te unaprjeđenje mentalnog zdravstva i zdravlja vulnerabilnih skupina – suradnja s udrugama.

Predviđeno trajanje provedbe programa je 36 mjeseci.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 4.5000,00 kuna. Najmanji iznos koji se može odobriti u kategoriji PI i PII programa udruga je 100.000,00 kuna, a najviši 500.000,00 kuna po jednom programu.

Udruga može od nadležnih ministarstava zatražiti do 100% iznosa za financiranje programa.  Jedna udruga može prijaviti najviše jedan program.

Prihvatljivi tipovi aktivnosti programa udruga (prioriteti PI. I PII) su sve aktivnosti koje doprinose realizaciji ciljeva programa kao što su:

  • edukativno-promotivne aktivnosti;
  • individualni i grupni rad s korisnicima;
  • različite radionice, javno zagovaranje, seminari i stručni sastanci;
  • organiziranje volonterskih programa i osposobljavanje koordinatora volontera;
  • vanjska supervizija i evaluacija;
  • Popis prihvatljivih aktivnosti nije sveobuhvatan već služi u svrhu navođenja primjera aktivnosti  prihvatljivih za financiranje te će se odgovarajuće aktivnosti koje pridonose ostvarenju općeg i specifičnih ciljeva Natječaja, a koje nisu navedene, također uzeti u obzir za financiranje.

Rok za podnošenje prijave projekta na Javni poziv je do 14:00 sati, 23. rujna 2019. za e-prijavu, a do 23. rujna 2019. godine. (uključujući i 23. rujan) za dokumentaciju poslanu poštom.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://zdravlje.gov.hr/

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.