Ministarstvo zdravstva raspisuje Natječaj za prijavu trogodišnjih programa udruga iz područja zdravstva za financijsku potporu u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna na pozicijama  Ministarstva zdravstva u 2019. godini za financijsku potporu u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna na pozicijama  Ministarstva zdravstva u 2019. godini.

Opći cilj ovog natječaja je doprinijeti zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja stanovništva u Republici Hrvatskoj.

Specifični ciljevi ovog natječaja su poticanje razvijanja zdravih stilova života, utjecanje na smanjenje pojavnosti kroničnih nezaraznih bolesti (cerebrovaskularne i kardiovaskularne bolesti) kao i nekih malignih oboljenja provedbom preventivnih i promotivnih aktivnosti (zdrava prehrana, tjelesna aktivnost, zaštita mentalnog zdravlja, promocija dojenja, zdravo odrastanje, zaštita prava pacijenata).

Na ovaj Natječaj pravo prijave imaju udruge koje djeluju u nekom od prioritetnih područja raspisanih Natječajem. Prijava programa u partnerstvu nije obvezna u svim prioritetnim područjima, ali je poželjno da udruga provodi program u partnerstvu s dionicima na lokalnoj, ali i nacionalnoj razini, posebice ukoliko bi partnerstvo dovelo do uspješnije realizacije ciljeva programa i njegove učinkovitije provedbe.

Natječaj se raspisuje za sljedeća prioritetna područja i to:
ZZ1 – Promicanje zdravlja;
ZZ2 – promicanje prava pacijenata;
ZZ3 – Prevencija i unapređenje zdravlja zubi;
ZZ4 – Promicanje važnosti darivanja i presađivanja organa;
ZZ5 – Promicanje zaštite reproduktivnog zdravlja;
ZZ6 – Praćenje otpornosti bakterija na antibiotike.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 600.000,00 kuna. Najmanji iznos koji se može odobriti u kategoriji ZZ1 do ZZ5 programa udruga je 50.000,00 kuna, a najviši 100.000,00 kuna po jednom programu.

Za područje  ZZ6 Praćenje otpornosti bakterija na antibiotike planira se financiranje jednog programa udruge u iznosu od 50.000,00 do 150.000,00 kuna.

Prihvatljivi tipovi aktivnosti programa udruga su sve aktivnosti koje doprinose realizaciji ciljeva programa kao što su:

  • edukativno-promotivne aktivnosti;
  • individualni i grupni rad s korisnicima;
  • različite radionice, javno zagovaranje, seminari i stručni sastanci;
  • organiziranje volonterskih programa i osposobljavanje koordinatora volontera;
  • vanjska supervizija i evaluacija.

* Popis prihvatljivih aktivnosti nije sveobuhvatan već služi u svrhu navođenja primjera aktivnosti  prihvatljivih za financiranje te će se odgovarajuće aktivnosti koje pridonose ostvarenju općeg i specifičnih ciljeva Natječaja, a koje nisu navedene, također uzeti u obzir za financiranje.

Rok za podnošenje prijave projekta na Javni poziv je do 14:00 sati, 23. rujna 2019. za e-prijavu, a do 23. rujna 2019. godine. (uključujući i 23. rujan) za dokumentaciju poslanu poštom.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://zdravlje.gov.hr/

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.