Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisalo je Javni poziv za sufinanciranje projekata u 2019. godini prema Programu za poboljšavanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina.

Cilj Programa je pružanje pomoći razvoju lokalnih zajednica na kojima povijesno žive i pripadnici nacionalnih manjina, a koja su demografski, ekonomski ili socijalno oslabljena i značajno ispod prosjeka nacionalne razvijenosti. Program pruža pomoć u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture te se njime zagovara pristup promicanja ravnopravnosti, nediskriminacije i održivog razvoja te participativnog pristupa dionika šire lokalne zajednice.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave koje su u skladu sa zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti  stekle status potpomognutog područja te s udjelom višim od 5 % pripadnika nacionalnih manjina.

Ukupan iznos sredstava koja se planiraju za Program iznose 15.000.000,00 kuna pri čemu će se raspodjela sredstava vršiti na sljedeći način:
– 6.000.000,00 kuna za područja razvrstana u I. skupinu prema vrijednosti indeksa razvijenosti
– 4.500.000,00 kuna za područja razvrstana u II. skupinu prema vrijednosti indeksa razvijenosti
– 3.000.000,00 kuna za područja razvrstana u III. skupinu prema vrijednosti indeksa razvijenosti
 1.500.000,00 kuna za područja razvrstana u IV. skupinu prema vrijednosti indeksa razvijenosti.

Vrijednost sufinanciranja Ministarstva po Korisniku može iznositi najviše 500.000,00 kuna s PDV-om, dok se projekti čija je vrijednost manja od 100.000,00 kuna s PDV-om neće sufinancirati.

Prihvatljivi su objekti iz područja:
– socijalne/društvene infrastrukture,
– javne infrastrukture,
– komunalne infrastrukture,
– zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije,
– gospodarske infrastrukture.

Prihvatljivi troškovi su:
– trošak pripreme projektno-tehničke dokumentacije,
– trošak izvođenja radova,
– trošak usluga nadzora gradnje,
– trošak opremanja objekata namještajem i opremom,
– trošak PDV-a (ukoliko je primjenjivo).

Rok za podnošenje zahtjeva je 30. rujna 2019. godine.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://razvoj.gov.hr/

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.