Ministarstvo poljoprivrede objavilo je natječaj za za financiranje projekata u 2019. godini prema Programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture, ruralnog razvoja, poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina.

Cilj natječaja je pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima na potpomognutim područjima tradicionalno naseljenim nacionalnim manjinama u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivi razvoj, uključenje članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu i zaradu dovoljno prihoda za dostojanstven život za ostanak na ruralnom području čime se pridonosi smanjenju nezaposlenosti na ruralnom području i socio-ekonomskom osnaživanju nacionalnim manjina.

Prijavu na ovaj Natječaj može podnijeti obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednika u trenutku objave natječaja, ekonomske veličine od 500 do 4.999 eura standardnog ekonomskog rezultata (SO), sjedište OPG-a mora biti na području jedinice lokalne samouprave koja ulazi u jednu od prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5% pripadnika nacionalnih manjina u ukupnom stanovništvu prema Popisu stanovništva iz 2011. godine.

Ukupna planirana vrijednost ovog natječaja iznosi 7.500.000,00 kuna pri čemu će se raspodjela sredstava vršiti po potpomognutim skupinama jedinica lokalne samouprave na sljedeći način:
– 3.000.000,00 kuna za područja razvrstana u I. skupinu prema vrijednosti indeksa razvijenosti
– 2.250.000,00 kuna za područja razvrstana u II. skupinu prema vrijednosti indeksa razvijenosti
– 1.500.000,00 kuna za područja razvrstana u III. skupinu prema vrijednosti indeksa razvijenosti
– 750.000,00 kuna za područja razvrstana u IV. skupinu prema vrijednosti indeksa razvijenosti.

Prihvatljive aktivnosti su:
– kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala;
– kupnja, građenje jednostavnih objekata i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade određenih proizvoda;
– podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada;
– kupnja gospodarskih vozila, poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme (novih i rabljenih);
– kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta (osim državnog poljoprivrednog zemljišta);
– uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje;
– građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda;
– stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade;
– operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Troškovi su prihvatljivi samo ako su nastali nakon 1.1. 2019. godine.

Početak podnošenja prijava je od 5.9.2019. godine, a krajnji rok za prijavu na Natječaj je 26.9.2019. godine.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://poljoprivreda.gov.hr/

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.