Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta poziva poduzetnike na Dan otvorenih vrata europskog tržišta,  9. rujna 2019. od 10:00 do 14:00 sati na adresi Ulica grada Vukovara 78, Zagreb.

Informirajte se:

  • kako pokrenuti poslovanje na jedinstvenom tržištu Europske unije;
  • postoje li posebni propisi koji se odnose na vaš proizvod kod stavljanja na tržište u drugim EU državama;
  • kako prekogranično pristupiti europskom tržištu usluga;
  • kako riješiti prekogranične administrativne probleme u drugim EU državama;
  • o mogućnostima vašeg sudjelovanja u javnom savjetovanju o nacionalnim propisima država članica;
  • kao i svim drugim pitanjima o slobodi kretanja roba i slobodi pružanja usluga na EU tržištu.

 

Dolazak je potrebno registrirati do petka, 6. rujna 2019. do 12:00 sati na e-mail adresu unutarnje-trziste@mingo.hr, uz dostavu imena sudionika i naziva poslovnog subjekta.

Izvor: https://www.mingo.hr