Ministarstvo kulture objavilo je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. godinu.

Pravo podnošenja programa na temelju Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine u skladu s uputama za prijavitelje.

U Program javnih potreba, u skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi, Pravilnikom o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi te ocjenom izvršenja dosadašnjih ugovornih obveza korisnika prema Ministarstvu kulture, uvrstit će se programi:
– redovne djelatnosti udruga u kulturi;
– dramske i plesne umjetnosti te izvedbenih umjetnosti;
– glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti;
– kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog i folklornog);
– vizualnih umjetnosti;
– inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi;
– monografija iz područja kulture i umjetnosti;
– knjižnične djelatnosti;
– potpore izdavanju knjiga;
– izdavanja časopisa i elektroničkih publikacija;
– književnih manifestacija i nastupa na sajmovima knjiga;
– književnih programa u knjižarama;
– muzejske djelatnosti;
– zaštite i očuvanja kopnene arheološke baštine;
– zaštite i očuvanja podvodne arheološke baštine;
– zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara;
– zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara;
– zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara;
– digitalizacije kulturne baštine;
– međunarodne kulturne suradnje;
– izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije i opremanja kulturne infrastrukture.

* U okviru Programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. godinu raspisat će se posebni javni pozivi za otkup knjiga za narodne knjižnice, poticanje književnoga stvaralaštva, dodjelu stimulacija za najbolja ostvarenja na području književnoga stvaralaštva, za programe promidžbe knjige i čitanja, poticanje glazbenoga i dramskoga stvaralaštva, poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika, poduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama, program Ruksak (pun) kulture te za programe koji potiču razvoj publike u kulturi. Dinamika objave i rokovi za navedene posebne javne pozive bit će naknadno objavljeni.

Prijave se podnose putem interneta na odgovarajućim obrascima (za svako programsko područje posebna e-prijavnica te za međunarodnu kulturnu suradnju za svaku zemlju posebna e-prijavnica) koji su dostupni na stranicama Ministarstva kulture. Uz svaku elektronički popunjenu e-prijavnicu potrebno je učitati odnosno pohraniti svu propisanu popratnu dokumentaciju u digitalnom obliku.

Prijave se podnose do 4. listopada 2019. godine.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://www.min-kulture.hr/

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.