Ministarstvo hrvatskih branitelja raspisalo je Javni poziv za dodjelu potpora radu zadruga hrvatskih branitelja u 2019. godini.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su zadruge koje su registrirale svoju djelatnost na području Republike
Hrvatske do 10. rujna 2019. godine te zadruge koje imaju najmanje dvije trećine članova s priznatim
statusom hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djeteta smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz
Domovinskog rata ili djeteta nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, pri čemu je način
utvrđivanja nužnog broja minimalnog zadružnog članstva propisan točkom V. ovog poziva.

Novčana potpora iznosi do 150.000,00 kuna, pri čemu navedeni iznos predstavlja najviši novčani prag
za koji zadruga može kandidirati podnošenjem zahtjeva po ovom Javnom pozivu.
*Iznimno, podnositelji zahtjeva koji su certificirani za ekološku proizvodnju mogu ostvariti do 20% veći
iznos novčane potpore odnosno do najviše 180.000,00 kuna.

Prihvatljivim troškovima za podnositelje zahtjeva za korištenje potpore radu zadruga hrvatskih branitelja,
smatraju se:
1. troškovi nabavke strojeva, opreme i alata nužnih za obavljanje djelatnosti,
2. troškovi nabavke strojeva, opreme i alata nužnih za obavljanje djelatnosti koji su vezani uz preradu proizvoda dobivenih primarnom poljoprivrednom proizvodnjom,
3. troškovi nabavke strojeva i opreme za pakiranje i pripremu proizvoda za prodaju,
4. troška nabave radnih/pčelarskih vozila kada je isto neophodno sredstvo za rad prema predmetu poslovanja (djelatnosti) u najvišem iznosu do 30.000,00 kn ,
5. unutarnje uređenje poslovnog, proizvodnog i skladišnog prostora (troškovi mogu biti prihvatljivi u najvišem iznosu do 10.000,00 kn, a isto se odnosi na radove manjih opsega poput soboslikarstva i sl.),
6. opremanje poslovnog, proizvodnog i skladišnog prostora (troškovi mogu biti prihvatljivi u najvišem iznosu do 20.000,00 kn, a isto se odnosi na nužnu uredsku opremu, skladišne stalaže i sl.),
7. troškovi vezani uz ispitivanje, atestiranja i standardizaciju proizvoda/usluga, uvođenja normi i znakova kvalitete,
8. troškovi promidžbe i oglašavanja (troškovi promidžbe i oglašavanja mogu biti prihvatljivi u najvišem iznosu do 20.000,00 kn),
9. troškovi edukacije za upravitelja i članove zadruge (troškovi edukacije mogu biti prihvatljivi u najvišem iznosu do 7.500,00 kn),
10. zakup/najam poslovnog/skladišnog/proizvodnog prostora/zemljišta u najvišem iznosu do 6.000,00
kn (ukoliko isto nije predmet pravnog posla između zadrugara i zadruge, kao i članova obitelji zadrugara)
11. ostali troškovi isključivo sukladno djelatnosti iz poslovnog plana.

Prihvatljivim troškovima za podnositelje zahtjeva za korištenje potpore radu zadruga hrvatskih branitelja, kojima se sredstva dodjeljuju za troškove primarne poljoprivredne proizvodnje, smatraju se:
1. troškova nabavke radnih strojeva, opreme i alata koji se koriste za primarnu poljoprivrednu proizvodnju (npr. traktor, kombajn, motokultivator, priključci i ostalo, oprema za: košnju, gnojidbu, sjetvu, sadnju i sl.),
2. troškova nabave i sadnje poljoprivrednih kultura namijenjenih podizanju trajnih nasada (npr. sadni materijal/sadnice za podizanje trajnih nasada, nabavka gnojiva za trajni nasad, priprema tla, održavanje tla i sl.),
3. nabavka životinja (stoke, peradi, pčela i dr.) za uzgoj i podizanje nastambi za životinje,
4. ostali troškovi isključivo sukladno djelatnosti iz poslovnog plana, vezano uz primarnu
poljoprivrednu proizvodnju.

Javni poziv za dodjelu potpora radu zadruga hrvatskih branitelja u 2019. godini otvoren je do 9. listopada 2019. godine.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://branitelji.gov.hr/

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.