Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je objavio Javni poziv za sufinanciranje fotonaponskih elektrana na obiteljskim kućama.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva – Vlasnik ili suvlasnik postojeće obiteljske kuće, s prebivalištem na adresi kuće, koja je:
– zakonita (legalna) – izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena i koja nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na dokaz zakonitosti,
– građevinske bruto površine do 600 m2 ili s najviše 3 stambene jedinice i
– s više od 50% površine namijenjeno stanovanju.

Opravdani troškovi ulaganja su troškovi nastali nakon 18. rujna 2019. godine.

Raspoloživa sredstva po pozivu su 20 milijuna kuna, a ovisno o lokaciji kuće građani će za sustave moći dobiti 40, 60 ili 80% bespovratnih sredstava, do 75.000 kuna s PDV-om. Osim postavljanja sustava, sufinancirat će se i trošak provođenja stručnog nadzora nad radovima, za koje račun ne smije biti stariji od datuma objave Javnog poziva.

Zaprimanje zahtjeva za sufinanciranje, kao i slanje poštom započinje danas, 18. rujna 2019. godine od 09:00 sati, a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2019. godine, odnosno dostavom posljednjeg zahtjeva kojim su iskorištena predviđena sredstva.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: http://www.fzoeu.hr/

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.